Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro Prasowe UMWP

 Zdjęcia: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 

Tradycyjnym wbiciem „pierwszych łopat” rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej 865 na odcinku Zapałów-Lipina. To inwestycja za prawie 40 mln złotych, a remontem zostanie objęty ponad siedmiokilometrowy odcinek. Prace mają się zakończyć w 2025 roku.

 

W uroczystym rozpoczęciu robót wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch. Obecna była również poseł Teresa Pamuła, wicewojewoda Wiesław Buż, starosta lubaczowski Zenon Swatek, a także lokalni samorządowcy.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że rozpoczęta inwestycja drogowa jest bardzo ważna i potrzebna dla powiatu lubaczowskiego, gdyż na jego terenie najważniejsze drogi to właśnie drogi wojewódzkie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął zdecydowane i bardzo kosztowne decyzje o remoncie wielu odcinków dróg. To bardzo istotna droga, która łączy dwa powiaty. Droga strategiczna, która wymagała przebudowy od wielu, wielu lat. Droga która łączy nie tylko powiaty jarosławski i lubaczowski, ale prowadzi też do przejść granicznych i sąsiedniego województwa lubelskiego – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Poseł Teresa Pamuła przypomniała o wybudowanych wcześniej obwodnicach w powiecie lubaczowskim:

Teraz przyszedł czas na łączenie obwodnic drogami, po których już ciężkie tiry w kierunku przejść granicznych będą mogły bezpiecznie przejeżdżać – mówiła Teresa Pamuła

 

Wicemarszałek Piotr Pilch poinformował również, że środki unijne z programu Polska Wschodnia, w wysokości 250 mln złotych, które otrzymał niedawno samorząd województwa, trafią w całości na inwestycje drogowe do powiatu lubaczowskiego, na remont drogi wojewódzkiej 865, na jej czterech odcinkach.

 

Te wszystkie inwestycje są konieczne dla bezpieczeństwa państwa, regionu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników – podkreślał wicewojewoda Wiesław Buż, gratulując rozpoczęcia inwestycji.

 

Starosta lubaczowski, Zenon Swatek mówiąc o już zrealizowanych modernizacjach i budowach, dziękował za kolejne inwestycje podejmowane w powiecie:

Dziękuję panu marszałkowi i całemu zarządowi województwa, że zdecydowali się przeznaczyć wszystkie środki z programu Polska Wschodnia na ten nasz niezwykle potrzebny odcinek. Dziękuję za przełamanie tej niemocy, która do tej pory panowała, że wreszcie mamy plany i perspektywy, że przez powiat lubaczowski będzie można normalnie jeździć – powiedział starosta Swatek.

 

Zakres inwestycji na odcinku Zapałów-Lipina obejmuje między innymi: rozbudowę odcinka drogi o długości 7,57 km, przebudowę mostu na rzece Lubaczówka z budową mostu tymczasowego, przebudowę zatok autobusowych, budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin – Cieszanów”, który jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027:

Całkowita wartość projektu: 258 459 674,53 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 219 690 723,34 PLN

Budżet Województwa Podkarpackiego: 38 768 951,19 PLN

 

W ramach projektu realizowane są 4 zadania:

1. Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin-Koniaczów

Realizacja: 2023-2025

Wartość robót budowlanych: 33 770 995,63 PLN

 

2. Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów

Realizacja: 2023-2026

Wartość robót budowlanych: 73 640 264,61 PLN

 

3. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Zapałów-Lipina

Realizacja: 2023-2025

Wartość robót budowlanych: 39 240 375,00 PLN

 

4. Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku Oleszyce-Cieszanów

(w trakcie postępowania przetargowego)

 

 Droga wojewódzka nr 865 ma obecnie 67 kilometrów. Łączy drogi krajowe nr 94 i 77 w Jarosławiu z drogą krajową nr 17 w Bełżcu, przez co jest jedną z najbardziej obciążonych transportem dróg na Podkarpaciu. Głównymi użytkownikami są mieszkańcy powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego, przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym terenie, pracownicy, dostawcy, klienci, a także pozostali użytkownicy dróg z terenu województwa podkarpackiego.

 

W wyniku realizacji zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej o długości 2,23 km, a odcinki drogi o długości 29,79 km zostaną przebudowane lub rozbudowane. Po zakończeniu inwestycji wszystkie odcinki będą charakteryzować się parametrami: klasa G, nośność - 115 kN/oś, jezdnia o szerokości 7 m (2x3,5m).

 

Realizacja inwestycji doprowadzi do lepszego skomunikowania wschodniej części województwa podkarpackiego z krajowym układem drogowym, w szczególności z autostradą A4. Co za tym idzie, przyczyni się do poprawy jego dostępności komunikacyjnej. Znacząco poprawi również połączenie komunikacyjne z województwem lubelskim oraz ułatwi dostęp do przejść granicznych z Ukrainą – mówi Piotr Miąso, dyrektor PZDW w Rzeszowie.

 

Modernizowana w ramach projektu droga 865 łączy się bezpośrednio z siecią TEN-T (autostradą A4) poprzez drogę krajową nr 94 oraz budowany w ramach odrębnego projektu most na rzece San w Jarosławiu. Odcinek DW 865 stanowi również element systemu zrównoważonego transportu – jest on bezpośrednio połączony z innymi gałęziami zrównoważonego transportu.

 

Galeria zdjęć: