Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi stoi i pozuje do zdjęcia.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: PZDW

 

W ramach modernizacji podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach, wyremontowany zostanie prawie sześciokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 895 Uherce Mineralne – Orelec. Umowę w tej sprawie podpisał wicemarszałek Piotr Pilch. To kolejna drogowa inwestycja na południu regionu.Prace projektowe i roboty drogowe będą kosztować prawie 70 mln złotych. Samorząd województwa zdobył dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Umowa została podpisana w siedzibie PZDW w Rzeszowie, a podpisy pod dokumentami złożyli: wicemarszałek województwa Piotr Pilch, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso oraz przedstawiciele konsorcjum złożonego z trzechfirm: Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych i REMOST. Umowa dotyczy prac projektowych i robót budowlanych, gdyż remont będzie przebiegał w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a koszt tych prac to prawie 70 mln złotych.Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które pozyskał samorząd województwa wynosi dokładnie67 195 315,38 zł

 

W podpisaniu umowy wzięli także udział: poseł Piotr Uruski, radni województwa - Adam Drozd i Dorota Łukaszyk, wójt Olszanicy Krzysztof Zapała.

 

Południe regionu jest dla nas bardzo ważne, to turystyczne serce Podkarpacia, dlatego przykładamy wielką wagę do poprawy jakości i stanu tamtejszych dróg. Wiemy, że dobre drogi to większy ruch turystyczny, a za tym stoi z kolei rozwój gospodarczy Bieszczad – mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Zakres inwestycjobejmuje m.in.: budowę nowej jezdni drogi,budowę i przebudowę chodników, dróg dla pieszych i rowerów oraz przystanków autobusowych, budowę i przebudowę istniejących zjazdów, rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi oraz powiatowymi, nowy system odwodnienia, konstrukcje oporowe zabezpieczające przed osuwiskami. Remont obejmie prace związane z oświetleniem drogi, modernizacją sieci: energetycznych, gazowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024-2027.

 

To już kolejne zadanie drogowe, jakie PZDW realizuje w Bieszczadach. Modernizacja drogi ma poprawić bezpieczeństwo podróżnych, pieszych i rowerzystów, skrócić czas przejazdu i zwiększyć komfort podróżujących – mówi Piotr Miąso, dyrektor PZDW w Rzeszowie.

 

W południowej części regionu realizowane są też inne zadania: modernizowana jest droga wojewódzk894 Polańczyk – Wołkowyja. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2026. 

 

Trwają również prace projektowe dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 897: Radoszyce – Cisna – Wetlina – Ustrzyki Górne oraz drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Górne – Ustrzyki Dolne. Oba zadania obejmują m.in. budowę nowej infrastruktury sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

 

Galeria zdjęć: