Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego do udziału w akcji Sprzątanie Świata 2023 – w ramach której odbędzie się konkurs na przygotowanie film instruktażowego „Dajmy odpadom drugie życie”, który ukaże jak „krok po kroku” z domowych odpadów przy niewielkim nakładzie pracy i pomysłowości – zrobić piękne, oryginalne i pożyteczne rzeczy, które będą jeszcze długo służyć.

Celem  Konkursu jest aktywizacja i motywowanie społeczeństwa – szczególnie środowisk szkolnych i uczniów – do działań i postaw proekologicznych, promowanie i wspieranie racjonalnej konsumpcji oraz zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych do składowania, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach odpadów nadających się do recyklingu.

Konkurs wpisuje się w idee ochrony klimatu, poprzez promowanie oszczędności energii przy ponownym wykorzystaniu materiałów recyklingowych zamiast surowców pierwotnych. 

Termin nadsyłania filmów do udziału w konkursie upływa w dniu 15 listopada 2023 r.

Finał konkursu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. w Sali audytoryjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu plik docx (rozmiar 73 kb)

Załącznik nr 1. – oświadczenie opiekuna prawnego plik docx (rozmiar 56 kb)

Załącznik nr 2. – oświadczenie pełnoletniego uczestnika plik docx (rozmiar 59 kb)

Załącznik nr 3. – RODO plik docx (rozmiar 24 kb)

Załącznik nr 4. – przeniesienie praw autorskich plik docx (rozmiar 58 kb)