Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte zostały w ogłoszeniu. Oferty należy składać w terminie do 21 lutego 2023 r.

 Dokumenty do pobrania: