Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Konferencja na świeżym powietrzu

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Witold Wołczyk

Urząd Miasta Przemyśl

 

Samorząd województwa kupił od Miasta Przemyśl nieruchomość – kamienicę Rynek 11.  Z kolei samorząd Przemyśla odkupił od województwa budynek przy ul. Łukasińskiego 12. Obie nieruchomości samorządy zakupiły od siebie z 90% bonifikatą, na które zgodę wyraziły: Sejmik Województwa i Podkarpackiego i Rada Miejska w Przemyślu. W środę zostały podpisane akty notarialne w tej sprawie. To pierwszy krok do powstania Podkarpackiej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

 

Informacje dotyczące nieruchomości przekazali wspólnie podczas konferencji prasowej: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz prezydent Przemyśla Wojciech Bakun i wiceprezydent Bogusław Świeży. Obecny był też Andrzej Cieszyński, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

 

Kamienica, której właścicielem jest od dzisiaj samorząd województwa, ma zostać przekazana w użytkowanie wieczyste na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, która jest jednostką kultury województwa. Nowa lokalizacja ma poprawić warunki funkcjonowania galerii i usprawnić wykonywanie przez nią zadań statutowych. Obecna lokalizacja uniemożliwia jednostce realizowanie w pełni jej zadań na właściwym poziomie, co ma szczególne znaczenie w kontekście planowanego rozszerzenia działalności instytucji i utworzenia Podkarpackiego Centrum Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

 

Ta transakcja otwiera możliwość, aby Galeria Sztuki była Podkarpacką Galeria Sztuki Współczesnej, bo na takie miano zasługuje i to zaczyna ten proces – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek dodał, że nie są to jedyne działania samorządu województwa w kontekście kultury w Przemyślu. Wśród planów jest utworzenie oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Zamku w Krasiczynie:

 

Jesteśmy po pozytywnych rozmowach z i z Ministerstwem Kultury i z Agencją Rozwoju Przemysłu. Chcielibyśmy też, aby Kamienica Osińskich nabrała nowego blasku, nowego wymiaru i także cały czas myślimy i pracujemy nad tym, aby przejąć zabytkowy most kolejowy w Przemyślu. Wszystkie te rzeczy tworzą pewną całość związaną z dziedzictwem Przemyśla  – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek dodał, że z przekazanych na ostatniej sesji przez sejmik województwa środków na zabytki, aż jedna czwarta trafi właśnie do Przemyśla.

 

To bardzo ważny dzień dla miasta – podkreślał z kolei wicemarszałek Piotr Pilch:

 

Tego typu instytucje kultury są w Przemyślu jak najbardziej pożądane. Przemyśl powinien funkcjonować w obrębie kultury – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Piotr Pilch mówił również o dużym wsparciu, jakie płynie z budżetu województwa każdego roku na renowacje zabytków w Przemyśli i w okolicznych miejscowościach.

 

Jak co roku dostają nasze świątynie przemyskie środki na renowacje, dostaje Kalwaria Pacławska, nasze dwory wokół Przemyśla, ale też twierdza Przemyśl, która tym razem dostała na Fort Salis Soglio – wymieniał wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun, mówił, że przygotowania do „zamiany” nieruchomości były długotrwałym procesem, który udało się jednak dzięki zaangażowaniu wielu osób doprowadzić do finału. Dzięki temu miasto zyska nową instytucję kultury:

 

Ogromne podziękowania dla marszałka Władysława Ortyla, że Galeria Sztuki Współczesnej zyska rangę podkarpackiej, czyli instytucji ponadregionalnej, która ma służyć całemu województwu podkarpackiemu – mówił prezydent Wojciech Bakun.

 

Co do pomysłów na budynek, który trafił na własność miasta, prezydent mówił, że samorząd ma już plany, ale nie chce ich na razie ujawniać. Obecny na konferencji wiceprezydent Przemyśla Bogusław Świeży przybliżył z kolei żmudną drogę wielu formalności, które były niezbędne, aby sfinalizować podpisanie aktów notarialnych.

 

Andrzej Cieszyński, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, dziękował szczególnie wicemarszałkowi Piotrowi Pilchowi, który jest „wyjątkowym ambasadorem spraw przemyskich”, za starania, dzięki którym galeria się rozwija.

 

Nasza galeria ma ambicje międzynarodowe i będziemy tez w takiej skali w przyszłości działali. Będziemy też dbali również o promocję kultury i sztuki naszego regionu, również w kontekście naszego historycznego dorobku kulturowego – mówił dyrektor Andrzej Cieszyński.

 

W planach dyrektor galerii ma umieszczenie w kamienicy Rynek 11 m.in. wielofunkcyjnych sal wystawowych, magazynu dzieł sztuki, artoteki z cyfrową dokumentacją, pokoi do pracy biurowej oraz pracowni. Podczas konferencji została zaprezentowana wstępna koncepcja zagospodarowania nowej przestrzeni.

 

Nieruchomość przy ul. Łukasińskiego, którą od województwa kupiło Miasto Przemyśl, to trzykondygnacyjny budynek z okresu międzywojennego XX wieku, który od kilku lat był nieużytkowany. Wcześniej wykorzystywany był jako siedziba Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. Budynek planowany jest do wykorzystania na zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Galeria zdjęć