Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak-Nieduży
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

 Zainwestowane miliardy złotych i ukończone ogromne inwestycje  – tak najkrócej podsumowywali w Przemyślu mijającą, VI kadencję samorządu województwa podkarpackiego, marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch.    

 

Podczas konferencji, która odbyła się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej - instytucji kultury współprowadzonej przez samorząd województwa - tenże samorząd reprezentowali także członek zarządu województwa Anna Huk oraz radni województwa: Andrzej Ćwierz i Mariusz Król. Wśród gości wydarzenia znalazł się poseł na Sejm RP Marek Kuchciński, a także samorządowcy reprezentujący wschodnią część Podkarpacia, dyrektorzy samorządowych podmiotów leczniczych, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni, służb mundurowych oraz beneficjenci projektów unijnych.

 

Konferencję otworzył marszałek Władysław Ortyl, który w swoim wystąpieniu nakreślił wyzwania, przed którymi stanął samorząd województwa w najdłuższej z dotychczasowych  kadencji.

Ta licząca pięć i pól roku kadencja była wyzwaniem i nie była łatwa, ale zarówno samorząd województwa, jak i jego instytucje wywiązały się z nałożonych obowiązków.  Trzeba pamiętać, że sprostaliśmy tylu nieznanym nam wcześniej przeciwnościom. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które związane były z pandemią, z wojną, z uchodźcami, czy też tymi, które dzisiaj związane są z protestami rolników, obok tego wszystkiego – a właściwie pomimo tego - samorząd musi normalnie pracować, musi kreować rozwój regionu, nawet wobec największych wyzwań. Tego oczekują mieszkańcy, do tego wzywają nas obowiązki, do tego wzywa nas każdy obszar, który zapisany jest w ustawie o samorządzie. To wszystko trzeba realizować i jestem przekonany, że bardzo wiele przez te pięć i pół roku nam udało się dokonać - mówił podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że wiele z dokonań kadencji stało się możliwych, dzięki harmonijnej współpracy z rządem RP. 

Cieszę się, że dzisiejsze podsumowanie możemy robić w obecności pana posła - marszałka Marka Kuchcińskiego, bo to jest osoba, która i samorząd, i wszelkie działania, które trafiają na Podkarpacie miał i ma w sercu. I która przez cały czas mocno wspiera – podkreślał marszałek Ortyl.

 

Marszałek przestawił dokonania kadencji, grupując zrealizowane zadania i inwestycje w  kilkanaście obszarów tematycznych - od gospodarki, przez infrastrukturę drogową i kolejową po ochronę zdrowia, naukę i kulturę. Podkreślił, że ostatnie lata, to czas dynamicznego wzrostu gospodarczego Podkarpacia, którego PKB rośnie szybciej niż średnia krajowa, skracając dystans wobec lepiej rozwiniętych województw. Mówił też o rekordowym tegorocznym budżecie województwa, który jest szóstym pod względem wielkości wśród polskich regionów.

 

Marszałek podsumował także wagę kończącej się perspektywy unijnej i dokonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, opiewającego na kwotę 9,32 mld złotych. Wśród obszarów, które zostały najlepiej dofinansowane w minionej perspektywie marszałek wymienił m.in.: wsparcie przedsiębiorczości na kwotę - 1,36 mld złotych, aktywizację zawodową, z kwotą 1,24 mld złotych czy blisko 1,2 mld złotych na podniesienie efektywności energetycznej.

 

Nie zapominajmy też, że całe województwo podkarpackie pozyskało ponad 10 mld złotych z programów innych niż program regionalny. I to jest drugie tyle środków europejskich, które trafiły na Podkarpacie dzięki aktywności samorządów, przedsiębiorców, firm, uczelni i innych instytucji, które uczestniczą w naszym rozwoju. To potężna kwota, która w wielu miejscach regionu stała się elementem aktywizacji  – mówił marszałek Ortyl.

 

Prezentując główne obszary działania samorządu województwa marszałek wskazywał m.in. na infrastrukturę drogową, w obszarze której udało się zdziałać tak wiele.

W ramach RPO WP 2014-2020 udało się wybudować aż 17 obwodnic miast, w tym Oleszyc, Cieszanowa, Lubaczowa, Narola i Przeworska, na które mieszkańcy tak czekali. Wydaliśmy na to blisko 620 mln złotych. Udało nam się przebudować wiele kilometrów dróg wojewódzkich. Wśród wydatków jest około 97,3 mln złotych na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 835 na odcinku DW 94. Za niemalże 36,7 mln złotych rozbudowaliśmy - w ramach pierwszego etapu - drogę wojewódzką numer 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik. Kolejne 38,4 mln złotych poszło na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 835 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w Sieniawie aż do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem Przeworsk – przypomniał marszałek Ortyl.    

 

Gospodarz regionu przywołał kwotę 2 miliardów złotych z programów rządowych na drogi i mosty w regionie, dzięki czemu powstaje m.in. most w Jarosławiu, przebudowywana jest droga wojewódzka 865 na odcinku od obwodnicy Narola do granicy województwa  oraz budowany odcinek DW 881, łączący drogę krajową 77 z terminalem kolejowym w Żurawicy.

 

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna za 756 mln złotych to kolejny projekt, zrealizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o którym mówił podczas konferencji marszałek Ortyl.  

W jej ramach dojechać można aż do Jarosławia, ale myślimy nad dalszym skomunikowaniem. To największe samorządowe przedsięwzięcie w historii Podkarpacia. Ale to nie jest tylko przedsięwzięcie samorządu województwa, ale też innych samorządów. Państwo robiąc przystanki, parkingi, odnawiając dworce, uczestnicząc finansowo w tym przedsięwzięciu, jesteście też współautorami  – tłumaczył marszałek. 

 

W krótkiej prezentacji Władysław Ortyl wymieniał kwoty zainwestowane  w inne obszary. Ponad 732 mln złotych – to pula, jaka trafiła na ochronę zdrowia, między innymi na budowę Centrum Chorób Płuc (102 mln) czy chirurgię robotyczną (27 mln). W tej kwocie jest także niemalże 50 mln złotych wsparcia na rozwój Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu.  

 

Zrestrukturyzowaliśmy długi w szpitalach wojewódzkich i nasze jednostki wychodzą z głębokiego zadłużenia, spłacają kredyty i możemy, jako samorząd, czuć się bezpieczni. Poręczyliśmy jako samorząd ponad 400 mln złotych, w tym ponad 94 mln, jako poręczenie kredytu na restrukturyzację szpitala w Przemyślu –  mówił Władysław Ortyl.

 

Marszałek przywołał także miliony, zainwestowane w rozwój uzdrowiska w Horyńcu Zdroju, na łączną kwotę niemalże 39 mln złotych.

 

O inwestycjach w wiele obszarów rozwoju wschodniej części Podkarpacia mówił także podczas konferencji wicemarszałek województwa  Piotr Pilch.

W swych decyzjach zarząd województwa kierował się tym, aby realizacja projektów miała charakter zrównoważony i obejmowała rożne części regionu. Staraliśmy się tego pilnować, rozdzielając środki, wszędzie tam, gdzie się dało. Podam przykład programu chodnikowego, gdzie założyliśmy, że będziemy wspierać każdą gminę, jeżeli będzie taki wniosek. Tak samo było w przypadku wsparcia na zabytki  – mówił wicemarszałek Piotr Pilch. 

 

Inwestujemy środki w różne obszary, tak, aby kreować nowe szanse. Dla przykładu kolejka wąskotorowa Przeworsk – Dynów dzięki imponującym inwestycjom o wartości ponad 57 mln złotych stała się atrakcją dla turystów i przedmiotem dumy, bo zbiera liczne nagrody. Z kolei Przemyśl widzimy, jako nieformalną stolicę kulturalną regionu – mówił wicemarszałek  Pilch, wymieniając przy tym inwestycje, jakie udało się zrealizować w tym obszarze w mieście. Mówiąc zaś o planach, wspomniał między innymi o Galerii Sztuki Współczesnej która znajdzie się niebawem w nowej siedzibie, w kamienicy Rynek 11.

 

Tam zainwestujemy niemałe pieniądze, minimum 20 mln złotych będzie nam potrzebne do adaptacji i powstanie tam najnowocześniejsza galeria sztuki współczesnej w Polsce. Zupełnie nowa. To będzie też instytucja przyciągająca tutaj do Przemyśla, na Podkarpacie turystów – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Nowe oddziały MNZP – to kolejny element rozwoju sfery kultury w Przemyślu, o jakim mówił wicemarszałek Pilch.

W tej sprawie byliśmy w ministerstwie u pana ministra Glińskiego razem z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim i mamy w tej sprawie zgodę, mamy nadzieję, że nowe władze nie wycofają się z tego, z uruchomienia nowego oddziału MNZP w Krasiczynie. Tego bardzo brakuje – mówił wicemarszałek Pilch.

 

Podziemna trasa turystyczna w Arboretum, parking dla Kamperów – to kolejne pomysły ze sfery turystycznej, o których mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Mamy też pomysł, aby powstało muzeum rodów kresowych, w kamienicy na ul. Piotra Kmity – dodał na koniec wicemarszałek Pilch.

 

Warto w Przemyślu powiedzieć też o środkach na zabytki. Co roku, kilka milionów złotych naszych środków budżetowych przeznaczamy na zabytki w województwie podkarpackim i największą pulę, zawsze otrzymuje Przemyśl – podkreślał Piotr Pilch, zaznaczając, że Przemyśl jest perłą regionu pod tym względem.

 

Wicemarszałek Pilch mówił również o planowanych remontach dróg w regionie Przemyśla o budowie ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie biegła do przejścia granicznego w Malhowicach, a także o koncepcji budowy na drodze wojewódzkiej obwodnicy w Gniewczynie Łańcuckiej, co jest związane z powstającą tam jednostką wojskową.

 

 Po prezentacji uczestnicy konferencji mieli okazję podzielić się swymi uwagami.

Jako pierwszy głos zabrał marszałek Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP - Wypada pogratulować tego wielkiego wysiłku, jaki władze samorządowe województwa podkarpackiego dokonały w ciągu ostatnich lat, a jeżeli spojrzymy na współpracę pomiędzy rządem, a samorządem Podkarpacia, to mówimy tutaj o okresie ośmiu lat – mówił Marek Kuchciński.

 

Podkreślił, że jak wynika z badań i z jego doświadczeń, osoby z zewnątrz, turyści, lepiej niż mieszkańcy regionu dostrzegają, jak wielki skok rozwojowy dokonał się na Podkarpaciu:

 

Z perspektywy Warszawy i Europy widać kolosalne różnice i zmiany oraz poziom wzrostu, jakie dokonały się na Podkarpaciu – podkreślał marszałek Marek Kuchciński

 

Marszałek Kuchciński poinformował, że w ciągu ostatnich czterech lat na Podkarpacie z budżetu centralnego oraz innych funduszy centralnych spłynęło łącznie aż 125 mld złotych, na różnego rodzaju inwestycje i zadania.

 

Tak stało się za naszych rządów. I Podkarpacie, i Ziemia Przemyska nigdy dotąd tak wielkich pieniędzy nie otrzymały. Przegoniliśmy dokonania Centralnego Okręgu Przemysłowego inwestycjami, które praktycznie w każdym miejscy regionu były realizowane i które przerodziły się w wiele miejsc pracy -  podkreślał poseł Marek Kuchciński.

 

Marszałek Kuchciński mówił również o szlaku Via Carpatia i jego wpływie na rozwój regionu.

 

Z kolei Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu podkreślała ogromne zmiany, jakie dokonały się w placówce podczas kadencji samorządu, zarówno dzięki środkom z budżetu państwa i regionu, jak i dzięki wspólnej wizji rozwoju szpitala.  

 

Za niemalże 50 mln złotych udało nam się zmodernizować kilka oddziałów i tworzyć nowe, tak, aby nasi pacjenci nie musieli nigdzie poza Przemyślem szukać pomocy. W tym roku zrealizujemy inwestycje za kolejne 50 mln złotych. To są ogromne pieniądze i ogromne możliwości rozwoju. Dzięki temu mamy coraz bardziej nowoczesny szpital, wyposażenie placówki, sprzęt. Lekarze coraz chętniej wybierają nas jako miejsc do swej pracy, a za tym idzie oferta, jaką możemy przedstawić pacjentom. Za tę szansę rozwoju dziękuję, zarówno zarządowi województwa, jak i sejmikowi – podkreślała dyrektor Barbara Stawarz.  

 

O nowej szansie mówił także dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, która w mijającej kadencji samorządu województwa powstała w Przemyślu.

I pandemia covid, i napływ uchodźców wojennych pokazały, że to była dobra, wręcz niezbędna decyzja – podkreślał dyrektor Kijanka.

 

Za inwestycje w gminie Przeworsk dziękował z kolei wójt Daniel Krawiec. A o dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi mówiła Sabina Południak.

Dziękuję w imieniu organizacji trzeciego sektora, za zupełnie nowe podejście do współpracy z organizacjami, za nową szansę na usłyszenie naszego głosy w Komitecie Monitorującym., za całkiem nowe podejście do nas w ramach nowego FEP – podkreślała.

 

Druga część konferencji poświęcona została stanowi wdrażania nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. O przeznaczeniu środków europejskich oraz harmonogramie naborów mówił Wojciech Magnowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Dyrektor podkreślał, że budżet nowego programu - w kwocie prawie 10 mld złotych, jest większy od budżetu programu regionalnego na lata 2014-2020.

 

 Większość regionów ma w nowej perspektywie budżet mniejszy niż w poprzedniej 2014-2020. Tym większy jest sukces marszałka, który brawurowo poprowadził negocjacje programu regionalnego i skutecznie je zakończył – mówił dyr. Wojciech Magnowski.

 

 Z tych 10 mld zł - 7,13 mld złotych to pula środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 2,75 mld złotych to środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Największe środki przeznaczone są na priorytety: Kapitał ludzki gotowy do zmian – ponad 2,5 mld złotych, Energia i środowisko – ponad 2,2 mld złotych oraz Rozwój zrównoważony terytorialnie – 1,3 mld złotych.

 

Do tej pory – jak podał dyrektor Wojciech Magnowski – ogłoszonych zostało 50 naborów, w których złożonych zostało 1 628 wniosków. Łączny budżet ogłoszonych naborów to ponad 4 mld złotych czyli 41,23% alokacji. Podpisano już 89 umów o dofinansowanie projektów na łączną sumę ponad 954 mln złotych.

 

Dyrektor omówił poszczególne priorytety i tempo ich wdrażania. Podał również przykłady największych i najważniejszych działań, które są lub będą realizowane w ramach FEP. A jest to np. wsparcie MSP na rynki zagraniczne – 22 mln złotych, Regionalne Inteligentne specjalizacje – blisko 9 mln złotych na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji, pożyczki na wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP, na poprawę efektywności energetycznej i na wsparcie OZE – łącznie ponad 700 mln złotych.

 

 Na zakończenie dyrektor Magnowski przedstawił harmonogram naborów wniosków. Te już zakończone, trwające i planowane do ogłoszenia do końca tego roku to aż 49% alokacji całego programu regionalnego.

 

Podsumowania przemyskiej konferencji, która ukazującej działalność Samorządu Województwa Podkarpackiego w kadencji 2018-2023, dokonał wicemarszałek województwa Piotr Pilch. 

 

Podziękował on za współpracę wszystkim tym, którzy mieli swój udział w „ściąganiu” środków do regionu oraz tym, których praca - w wielu dziedzinach gospodarki, nauki, edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury, życia społecznego i innych - pozwoliła na dobre zainwestowanie środków.   

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa