Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro Prasowe UMWP

 Zdjęcia: Dawid Wiech
 Urząd Miejski w Leżajsku

 

Droga wojewódzka 877 będzie remontowana na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna w Leżajsku. Na przełomie marca i kwietnia Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza ogłosić przetarg na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Te dobre informacje przekazał na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leżajsku marszałek Władysław Ortyl.

 

W obradach oprócz marszałka uczestniczył także radny województwa Mieczysław Tołpa oraz Piotr Miąso – dyrektor PZDW w Rzeszowie. Jako pierwszy podczas sesji głos zabrał Ireneusz Stefański – burmistrz Leżajska, który omówił założenia porozumienia, jakie we wrześniu 2019 roku zostało zawarte pomiędzy województwem podkarpackim, Miastem Leżajsk, gminą Leżajsk oraz PZDW. W myśl zapisów województwo oddało na rzecz Leżajska 3,5 km DW 877, a dokładnie ul. Rzeszowską, Mickiewicza, Słowackiego, Sanową i Siedlanki, zaś 0,4 km na rzecz Gminy Leżajsk. Samorząd województwa przejął z kolei do ciągu drogowego DW 877 ulice: Przytorze, Hutniczą i Browarną o długości ponad 2 km.

 

W ramach tej zamiany miasto i gmina zobowiązały się do utrzymania obowiązującej organizacji ruchu w zakresie dopuszczalnego tonażu do czasu zakończenia przebudowy ulic przejętych przez samorząd województwa. W ramach porozumienia właściciela zmieni także w tym roku ul. Tomasza Michałka – z drogi wojewódzkiej stanie się drogą gminną.

 

Mówiąc o zawartym porozumieniu, burmistrz Leżajska podkreślał, że ambasadorem tych zmian był m.in. radny województwa Mieczysław Tołpa. Burmistrz dziękował również marszałkowi za wsparcie finansowe na dokumentację projektową konieczną do przebudowy skrzyżowania ul. Michałka z ul. Mickiewicza, co pozwoliło miastu pozyskać zewnętrzne wsparcie na realizację tej inwestycji. Ireneusz Stefański podkreślał też dobrą współpracę samorządów oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, dzięki której udało się przyjąć porozumienie i działać wspólnie na rzecz poprawy sieci drogowej w obrębie Leżajska.

 

Marszałek zabierając głos podziękował za zaproszenie i możliwość dyskusji o drogowych inwestycjach w Leżajsku.


Cieszę się, że możemy się spotkać i rozmawiać o takiej wzorcowej współpracy samorządu województwa, miasta, gminy, dotyczącej powstania racjonalnego układu komunikacyjnego, który sam się nasuwa i wydaje się być bardzo logiczny, jednak wymagał czasu i ustaleń, by mógł powstać – mówił marszałek Ortyl.

 

Mówiąc o zaangażowaniu wielu osób i instytucji w te działania, marszałek powiedział, że jest to przykład dobrego „montażu finansowego, instytucjonalnego i koncepcyjnego” oraz zgody społecznej.

To ma bardzo dużą wartość – powiedział marszałek Ortyl.

 

W dalszej części dyrektor PZDW Piotr Miąso przybliżył plany dotyczące rozbudowy DW 877 na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna. Jak poinformował w 2023 został opracowany przez PZDW program funkcjonalno-użytkowy, w którym zawarto wstępne rozwiązania projektowe. Wśród nich są cztery skrzyżowania, w tym jedno typu rondo. Powstaną też drogi dla pieszych i ścieżki rowerowe. Planowany koszt tej inwestycji to ok. 22 mln złotych.

 

Na przełomie marca i kwietnia, mam nadzieję, że zrobimy to jeszcze w marcu, uruchomimy przetarg w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Mamy zabezpieczone środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa podkarpackiego. Zakładamy, że jeżeli nie będzie przeszkód rozstrzygniemy przetarg. W tym roku powinniśmy się – mówiąc kolokwialnie – wyrobić z etapem projektowania, tak aby przyszły rok mieć cały sezon na realizację tych robót, aby od roku 2026 ten cały układ docelowy działał – mówił w Leżajsku Piotr Miąso.

 

Głos zabrał również Mieczysław Tołpa, radny województwa, który podkreślał, że wszyscy mogą być zadowoleni, że cale przedsięwzięcie od etapu pomysłu przeszło do obecnej, zaangażowanej już fazy realizacji.

 

Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję, w której głos zabrali radni miejscy, a także marszałek Władysław Ortyl, który odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące drogowych inwestycji.

 

Galeria zdjęć: