Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Tłum ludzi na sali stoi i klaszcze.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP 

 

Tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości radni województwa spotkali się na specjalnej sesji, aby przyjąć stanowisko w sprawie uczczenia 105. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Stanowisko było procedowane przez dwie sejmikowe komisje: Komisję Główną oraz Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Nad treścią pracowali członkowie wszystkich trzechsejmikowych klubów. Przyjęcie uchwały poprzedziła merytoryczna dyskusja, podczas której radni podkreślali zgodnie, że należy uczcić tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Stanowisko wypracowane przez sejmikowe komisje zostało zaakceptowaneprzez wszystkich radnych i przyjęte przez aklamację. Przed przyjęciem odczytał je Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz.

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uczczenia 105. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości:

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje hołd wszystkim, którzy nie pogodzili się z upadkiem I Rzeczpospolitej, rozbiorami Polski i w czasie zaborów walczyli o przywrócenie bytu Państwa Polskiego.

 

Walka o Niepodległość trwała 150 lat i naznaczona była ofiarą krwi, przelaną w Konfederacji Barskiej, w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych i powstaniach oraz na polach bitew I wojny światowej.

 

Proces odzyskania Niepodległości to w równym stopniu codzienny wysiłek Polaków zamieszkałych na terenach dawnej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania narodowej tożsamości, pielęgnowania kultury ojczystej i budowania polskiej myśli politycznej. 

 

Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań i represji ze strony zaborców, zachowali dla następnych pokoleń ideę Niepodległości Polski. Składamy hołd Ojcom naszej Niepodległości m. in.: Józefowi Piłsudskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Daszyńskiemu, Wojciechowi Korfantemu. Składamy hołd strażnikom wiaryi polskości, hierarchom Kościoła katolickiego: kard. Aleksandrowi Kakowskiemu, kard. Adamowi Stefanowi Sapieże, bp. Władysławowi Bandurskiemu i innym.

 

Wyrażamy wdzięczność naszym żołnierzom walczącym w Pierwszej Kompanii Kadrowej i innych oddziałach strzeleckich, Legionach Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, kompanii Bajończyków, Armii Polskiej we Francji, Legionie Puławskim, Brygadzie Strzelców Polskich i Korpusach Polskich w Rosji. Pamiętamy o tragedii setek tysięcy Polaków przymusowo wcielonych do wrogich armii państw zaborczychi w obcych mundurach walczących przeciwko sobie, brat przeciw bratu, na frontachI wojny światowej.

 

Oddajemy cześć tym, którzy żyjąc już w Odrodzonej Rzeczypospolitej, stanęli w obronie Niepodległości i granic: Obrońcom Lwowa i Kresów, żołnierzom wojny z bolszewikami, Powstańcom Wielkopolskim i Śląskim. 

 

My radni Województwa Podkarpackiego w 105. rocznicę Odzyskania Niepodległości, kierujemy wyrazy uznania dla wszystkich, a szczególnie dla Instytutu Pamięci Narodowej, za działania mające na celu przywrócenie pamięci i wyrażamy przekonanie, że Instytut nadal będzie wypełniał misję dbałości o naszą pamięć i tożsamość. 

 

Przyjęcie stanowiska radni nagrodzili brawami, a przewodniczący sejmiku podziękował im za to, że przyjechali specjalnie na tę sesję, aby oddać cześć wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność. Dziękował także za dobrą współprace i dyskusję oraz za wypracowanie wspólnego stanowiska. 

 

Dziękuję państwu radnym za dyskusję, za jej poziom, za to, że pokazaliśmy, że nawet jak się  czasami różnimy, to potrafimy ze sobą rozmawiać – podsumował Jerzy Borcz.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Stanowisko sejmiku z okazji Narodowego Święta Niepodległości