Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autorzy tekstu: Mateusz Kurasz, Aleksandra Gorzelak –Nieduży

 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro prasowe UMWP

 

To były rekordowe budżety województwa kolejnych lat oraz miliardy unijnych środków. Ale jednocześnie musieliśmy sprostać nieznanym wcześniej wyzwaniom – pandemii czy wojnie u bram regionu – mówiła wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus w Krośnie, podczas konferencji będącej podsumowaniem działalności VI kadencji Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

 

Na ostatniej prostej - najdłuższej w historii - kadencji, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji oraz beneficjenci projektów unijnych spotkali w Krośnie, by podsumować wyjątkowy czas rozwoju Podkarpacia. Konferencja, poświęcona działalności Samorządu Województwa Podkarpackiego w latach 2018-2023, zgromadziła samorządowców przedstawicieli instytucji kultury, uczelni, spółek samorządowych oraz służb mundurowych z powiatu krośnieńskiego.

 

To drugie, po Rzeszowie, spotkanie podsumowujące mijającą kadencję. Tym razem, samorząd województwa reprezentowali wicemarszałek województwa Ewa Draus oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Obecne były również radne województwa – Joanna Bril oraz Dorota Łukaszyk.

 

Spotkanie rozpoczęli wspólnie wicemarszałek Ewa Draus oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, którzy przypomnieli kluczowe dla regionu inwestycje i projekty, jakie zostały zrealizowane w czasie VI kadencji samorządu województwa, w różnych dziedzinach życia regionu.  

 

 Nie brakowało nam wyzwań i trudności, musieliśmy nauczyć się funkcjonować w sytuacji pandemii oraz wobec ogromu napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ale podołaliśmy wyzwaniom i możemy być dumni, że mimo tak nieprzewidywalnych przeszkód udało nam się z sukcesem zrealizować zamierzone cele – podkreślała wicemarszałek Ewa Draus - W minionych latach byliśmy świadkami niezwykłej determinacji naszego regionu, który mimo wielkich wyzwań utrzymał kurs rozwoju. Nasze wysiłki skupiały się na kontynuacji planów inwestycyjnych i wspieraniu kluczowych dziedzin życia społecznego. Dziś, z dumą możemy podsumować wiele sukcesów, od dynamicznego wzrostu gospodarczego, przez rozbudowę infrastruktury, po innowacje w dziedzinie nauki i kultury. Jestem przekonana, że nasza wspólna determinacja pozwoli nam na dalszy rozwój i coraz lepsze prosperowanie Podkarpacia  – mówiła w Krośnie wicemarszałek Ewa Draus.

 

Kończąca się kadencje samorządu podsumował także przewodniczący sejmiku województwa.

Bez wątpienia była to kadencja wyjątkowa, nie tylko ze względu na jej długość oraz imponującą liczbę sesji, ale także bogata – nie tylko w niezwykle trudne -  ale także w podniosłe wydarzenia, które na zawsze pozostaną w pamięci naszej społeczności. To przede wszystkim Rok Łuksiewicza, którego dziedzictwo promowaliśmy szeroko w świecie – między innymi podczas Expo w Dubaju, gdzie naszą wystawę dziennie odwiedzało po 10 tysięcy osób. Absolutnie bezprecedensowym wydarzeniem była beatyfikacja rodziny Ulmów, której piękne, święte życie, choć tak przesłonięte tragedią,  stanowi przykład szacunku dla drugiego człowieka dla nas wszystkich – powiedział Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz

 

Podczas konferencji wicemarszałek Ewa Draus przedstawiła  prezentację, w której w liczbach, miliardach i kilometrach zawarte zostały dokonania samorządu województwa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Wicemarszałek mówiła m.in. o efektach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

W tym programie 9,32 mld złotych zostało przekierowanych na priorytetowe dla regionu dziedziny, takie jak wsparcie przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa czy poprawa efektywności energetycznej. Inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową oraz rozbudowę Portu Lotniczego w Jasionce stanowiły kluczowe elementy rozwoju naszego województwa  – podkreślała wicemarszałek Ewa Draus.

 

Wśród obszarów, które zostały przedstawione w prezentacji była między innymi kwestia infrastruktury drogowej, która zyskała nowe oblicze dzięki inwestycjom ze środków zarówno z budżetu województwa, jak i środków unijnych czy z budżetu państwa. Podczas konferencji mówiono także o największym w historii Podkarpacia projekcie infrastrukturalnym - Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej za 756 mln złotych.

 

Wicemarszałek zaprezentowała także inwestycje w inne obszary, takie jak ochrona zdrowia, innowacje, kultura, nauka czy edukacja, na które samorząd województwa również przekazał ogromne kwoty w kadencji 2018-2023 . W sferze kultury to prawie 630 mln złotych,  a w dziedzinie Nauka i Innowacje – powstało m.in. Podkarpackie Centrum Innowacji za 100 mln złotych oraz Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” za ponad 94 mln złotych. Edukacja, nauka i sport – w tę dziedzinę życia społecznego samorząd województwa „zainwestował” ponad 436 mln złotych, między innymi na liczne programy stypendialne czy dotacje dla uczelni. Ponad 732 mln złotych – to pula, jaka trafiła na ochronę zdrowia, między innymi na budowę Centrum Chorób Płuc (102 mln) czy chirurgię robotyczną (27 mln). Aż 500 mln złotych – tyle wart był majątek szpitala wojewódzkiego nr 1, przekazany na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego na potrzebę powstania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

 

Inwestycje w sektor zdrowotny, włączając w to modernizację szpitali i uzdrowisk, miały istotny wpływ na poprawę dostępu do usług medycznych i zwiększenie standardów opieki zdrowotnej w regionie. Dalsze inwestycje w rozwój uzdrowisk, jak te w Rymanowie Zdroju, Iwoniczu i Polańczyku, stanowią kolejny krok w kierunku umacniania zdrowotnego potencjału regionu oraz promocji turystyki zdrowotnej – podkreśliła wicemarszałek Ewa Draus

 

Dyrektor departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, Wojciech Magnowski w czasie konferencji zaprezentował z kolei stan realizacji nowego programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, zwracając uwagę na konieczność efektywnego wydatkowania środków w czasie krótszym niż poprzednie perspektywy.

 

Do tej pory ogłoszonych zostało 50 naborów, w których złożonych zostało 1 628 wniosków. Łączny budżet ogłoszonych naborów to ponad 4 mld złotych czyli 41,23% alokacji. Podpisano już 89 umów o dofinansowanie projektów na łączną sumę ponad 954 mln złotych – mówił w Krośnie dyrektor Magnowski.

 

W czasie konferencji jej uczestnicy mieli także możliwość zadać pytania, przekazać swój komentarz, czy podzielić się refleksjami na temat mijającej kadencji. A na podsumowanie spotkania przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz przypomniał – Wiele działań na rzecz regionu to proces, który trwa lata ale przynosi sukcesy, tak chociażby jak powołanie i rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w czasie I kadencji samorządu dopiero postawał – także przy naszej pomocy. A teraz w VI kadencji przekazaliśmy uniwersytetowi szpital o wartości pół miliarda złotych. Dlatego już musimy myśleć i działać wspólnie, by rozwijać region w kolejnych latach, kadencjach czy dekadach. To właśnie jest zadanie samorządu województwa – podkreślił przewodniczący Jerzy Borcz. 

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa