Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy UMWP

 

Promocja idei samorządności to projekt realizowany przez Związek Samorządów Polskich. O jego szczegółach rozmawiano dziś podczas spotkania w G2A Arenie w Jasionce. W dyskusji wziął udział marszałek Władysław Ortyl.

 

Było to spotkanie podkarpackich samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich. Zebranych gości witała Dorota Chilik, która jest członkiem zarządu ZSP. Wśród nich nie zabrakło posła Krzysztofa Sobolewskiego, wojewody Ewy Leniart i Adam Ciszkowskiego prezesa zarządu ZSP.

 

W wyniku naszych starań Związek Samorządów Polskich został pełnoprawnym członkiem komisji wspólnej rządu i samorządu. To duży sukces, którego państwu mocno gratuluje. Wasz głos będzie tam bardzo potrzebny. To głos samorządów, które budują swoją podstawę na tradycji chrześcijańskiej, a właśnie tego głosu tam brakowało. Cieszy mnie to, że udało się tego dokonać, jeszcze w tej kadencji. Wiem, że ten głos będzie bardzo potrzebny naszemu rządowi, który mocno wsłuchuje się w potrzeby samorządów. Szereg inicjatyw, programów jest tak dużo, że trudno wyliczyć. Kwoty przeznaczane dla samorządów świadczą o zaufaniu do samorządowców, bo to oni wiedzą najlepiej co służy obywatelom w małych ojczyznach. W najbliższym czasie ogłosimy wybory naborów do następnych programów rządowych, które wygenerują kolejne miliardy idące do samorządów.  - dodał poseł Krzysztof Sobolewski.

 

W drugiej części konferencji zaprezentowano referaty oraz odbył się panel dyskusyjny dotyczący finansowania samorządów.

Idea samorządności jest gwarancją demokracji w państwie. Lokalna władza to najlepszy sposób zaspokajania potrzeb mieszkańców. Mechanizmy współpracy wypracowaliśmy w doświadczeniu codziennej pracy, ale i nadzwyczajnych sytuacjach. Szczególnie cenny jest okres ostatnich 8 lat podczas których udało się pozyskać dla samorządów z budżetu państwa naprawdę duże środki – powiedziała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. 

 

Głównym tematem spotkania była współpraca z rządem zarówno w oparciu o kontekst ogólnopolski jak i regionalny. Marszałek Władysław Ortyl podkreślał bardzo dobrą współpracę z polskim rządem. Nawiązał do wystąpienia podczas zakończonego dziś Forum Krynica 2023.

Każda idea potrzebuje promocji, dobrych praktyk i sukcesów. Tak też jest z samorządem, bo to ważny element funkcjonowania państwa. Samorząd sprawdził się w trudnych sytuacjach, zarówno przy covidzie jak i w czasie wojny na Ukrainie. Samorząd potrafi się szybko mobilizować i podejmować decyzje, ale ważnym i istotnym elementem jest finansowanie inwestycji. Nasze środki europejskie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia to ponad 10 miliardów zł. Natomiast popatrzmy na instrument rządowy jakim jest „Polski Ład”. Do tego czasu decyzje, które zapadły i będą się materializować to kwota ok. 5 miliardów złotych czyli połowa tego co z FEP-u. Środki z europejskie są z zasady promowane, jest to w założeniu tego programu, a my samorządowcy musimy również promować właśnie ten mechanizm stworzony przez polski rząd. Podam kolejny przykład. W FEP nie można finansować remontu dróg lokalnych i powiatowych, co również dostrzegł polski rząd i przygotował środki na ten cel. To jest mechanizm, który będzie kontynuowany. A budowa mostów? Tu również mamy kolejny program rządowy i kolejny miliard złotych – przekonywał marszałek Władysław Ortyl.

 

Związek Samorządów Polskich powstał w sierpniu 2017 i ma zadanie reprezentować JST wszystkich szczebli, co w sposób naturalny odzwierciedla obecny kierunek rozwoju samorządności. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów samorządów, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów; prowadzenie działalności edukacyjno – doradczej skierowanej do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Galeria zdjęć