Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi. Siedzą. Jeden mężczyzna na środku stoi z mikrofonem w ręce. Gestykuluje.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

To był wyjątkowy czas - tak zgodnie podsumowali kończącą się, najdłuższą w historii samorządu terytorialnego kadencję, uczestnicy spotkania, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. W konferencji podsumowującej działalność Samorządu Województwa Podkarpackiego w kadencji 2018-2023 uczestniczyli przede wszystkim samorządowcy, przedstawiciele podkarpackich instytucji, organizacji, uczelni, służb mundurowych, a także beneficjenci projektów unijnych. Obecna była również poseł RP Ewa Leniart, wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż oraz była minister Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

 

Samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl wraz z wicemarszałkiem Piotrem Pilchem oraz członkami zarządu Anną Huk i Stanisławem Kruczkiem. Obecny był również Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz oraz wiceprzewodniczący Jerzy Cypryś wraz z radnymi, a także dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego oraz pracownicy.

 

Konferencję otworzył marszałek Władysław Ortyl, który w swoim wystąpieniu mówiąc o mijającej kadencji powiedział:

 

Te pięć i pół roku to długi, ważny czas, kiedy udało nam się wykorzystać dobrze środki europejskie, zaplanować wykorzystanie funduszy, które napłynęły z programów rządowych i także gospodarowaliśmy budżetem, który tworzy się właśnie na tej sali, gdzie obraduje nasz lokalny parlament.

 

Marszałek dodał, że był to okres bardzo trudny ze względu na pandemię covid-19 oraz wojnę, która wybuchła na Ukrainie dwa lata temu:

 

Mieliśmy bardzo dużo wyzwań, ale oprócz tego musieliśmy podążać tą normalną ścieżką pracy,  realizować codzienne obowiązki – mówił Władysław Ortyl.

 

Przewodniczący sejmiku, Jerzy Borcz również podkreślał wyjątkowość kończącej się kadencji samorządu województwa

 

Wyjątkowa kadencja, nie tylko przedłużona o jeden rok, ale dodatkowo o pół roku. W związku z tym mieliśmy już 71 sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego – podsumowywał Jerzy Borcz.

 

Przewodniczący Borcz dziękował za dobrą, aktywną pracę wszystkim radnym apracownikom urzędu za współpracę i pomoc w realizacji licznych zadań. Wśród ważnych wydarzeń dla regionu wymienił m.in. otwarcie Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”, budowę kolei aglomeracyjnej, beatyfikację Rodziny Ulmów i obchody Roku I. Łukasiewicza.

 

Obecny na spotkaniu wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż odczytał list od wojewody Teresy Kubas-Hul, a od siebie zaś powiedział:

 

Cieszę się, że wykonaliście fantastyczną pracę w porozumieniu z rządem, w porozumieniu z wojewodą, z całym aglomeratem jednostek zaangażowanych w realizację bardzo ważnych prorozwojowych celów – mówił wicewojewoda Wiesław Buż, podkreślając, że mijający czas został wykorzystany bardzo dobrze.

 

Po oficjalnych wystąpieniach marszałek Władysław Ortyl przedstawił prezentację, w której podsumował najważniejsze inwestycje i osiągnięcia w różnych obszarach – od gospodarki, przez infrastrukturę drogową i kolejową po ochronę zdrowia, naukę i kulturę. Marszałek podkreślił, że ostatnie lata to czas dynamicznego wzrostugospodarczego Podkarpacia, którego PKB rośnie szybciej niż średnia krajowazmniejszając dystans do lepiej rozwiniętych województw. Mówił też o rekordowym tegorocznym budżecie województwa, który jest szóstym wśród regionów pod względem wielkości.

 

Marszałek podsumował także kończącą się perspektywę unijną i Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, opiewający na kwotę 9,32 mld złotych. Wśród obszarów, które zostały najbardziej dofinansowane w starej perspektywie marszałek wymienił m.in.: wsparcie przedsiębiorczości na kwotę - 1,36 mld złotych, aktywizację zawodową, na kwotę 1,24 mld złotych czy blisko 1,2 mld złotych na podniesienie efektywności energetycznej.

 

Nie zapominajmy też, że całe województwo podkarpackie pozyskało ponad 10 mld złotych z programów innych niż program regionalny. I to jest drugie tyle środków europejskich, które trafiły na Podkarpacie dzięki aktywności samorządów, przedsiębiorców, firm, uczelni i innych instytucji, które uczestniczą w naszym rozwoju. To potężna kwota – mówił marszałek Ortyl.

 

Prezentując główne obszary działania samorządu województwa marszałek wskazywał m.in. na infrastrukturę drogową, w obszarze której udało się w ramach RPO WP 2014-2020 wybudować 17 obwodnic miast oraz przebudować wiele kilometrów dróg wojewódzkich.

 

Trzeba też pamiętać o programie Polska Wschodnia, w ramach którego zrobiliśmy też kilka ważnych inwestycji, na przykład remont ulicy Lubelskiej w Rzeszowie – wymieniał marszałek. 

 

Z kolei 2 miliardy złotych Podkarpacie zyskało, na drogi i mosty z programów rządowych, dzięki którym powstają np. mosty w Jarosławiu i Stalowej Woli. Równie duże kwoty – tym razem z budżetu województwa – samorząd przeznaczył na Program poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, o którym mówił marszałek Ortyl w podsumowaniu mijającej kadencji.

 

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna za 756 mln złotych to kolejny projekt, zrealizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o którym mówił podczas konferencji marszałek Ortyl:

 

Największe samorządowe przedsięwzięcie w historii Podkarpacia. Ale to nie jest tylko przedsięwzięcie samorządu województwa, ale też innych samorządów. Państwo robiąc przystanki, parkingi, odnawiając dworce, uczestnicząc finansowo w tym przedsięwzięciu, jesteście też współautorami  – tłumaczył marszałek. 

 

Port lotniczy w Jasionce, który pierwszy raz przekroczył milion pasażerów w swej historii, był kolejnym przykładem, wymienionym przez marszałka, wśród zadań, jakimi zajmował się samorząd województwa. W krótkiej prezentacji Władysław Ortyl wymieniał kwoty zainwestowane  w inne obszary. I tak: w sferze kultury to prawie 630 mln złotych, z czego np. ponad 32 mln to inwestycje w Zamku w Łańcucie. Nauka i Innowacje – w tej sferze marszałek wymienił powstanie Podkarpackiego Centrum Innowacji za 100 mln złotych oraz Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” za ponad 94 mln złotych. Edukacja, nauka i sport – w tę dziedzinę życia społecznego samorząd województwa „zainwestował” ponad 436 mln złotych, między innymi na liczne programy stypendialne czy dotacje dla uczelni. Ponad 732 mln złotych – to pula, jaka trafiła na ochronę zdrowia, między innymi na budowę Centrum Chorób Płuc (102 mln) czy chirurgię robotyczną (27 mln). Aż 500 mln złotych – tyle wart był majątek szpitala wojewódzkiego nr 1, przekazany na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego na potrzebę powstania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

 

Zrestrukturyzowaliśmy długi w szpitalach wojewódzkich i nasze jednostki wychodzą z głębokiego zadłużenia, spłacają kredyty i możemy, jako samorząd, czuć się bezpieczni – mówił Władysław Ortyl.

 

Na koniec marszałek omówił działania w sferze turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz te podejmowane na arenie międzynarodowej, wśród których wymienił obecność Podkarpacia w strukturach Stowarzyszenia „NEREUS” i „Euromontana”, w Konwencji Karpackiej, w Domu Polski Wschodniej oraz w Europejskim Komitecie Regionów. Wśród ważnych, planowanych inwestycji marszałek wymienił budowę Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej za ponad 600 mln złotych czy realizację innowacyjnego programu skierowanego do uczniów – RapSTEAM.

 

Po tej części głos zabrali uczestnicy spotkania, między innymi poseł RP Ewa Leniart, która jako była wojewoda, dziękowała zarządowi województwa za współpracę trwającą 8 lat. Ewa Leniart podkreślała dobrą współpracę na płaszczyźnie rząd-samorząd.

 

Pomimo trudów i wyzwań, w szczególności kryzysu uchodźczego, bo on był chyba takim nadzwyczajnym wyzwaniem, ale nie jedynym, myślę, że zapewniliśmy mieszkańcom wszystko to, co przed administracją publiczną czyli samorządową i rządową jest postawione. Bardzo za to dziękuję – mówiła Ewa Leniart. 

 

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Sylwester Czopek, dziękował za wsparcie dla jego uczelni:

 

Bez tej wszechstronnej pomocy nie byłoby takiego skoku jakościowego, w badaniach naukowych, w postrzeganiu naszego uniwersytetu – mówił rektor UR.

 

Głos zabrali również przedstawiciele samorządów, służby zdrowia, a także były zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Daniel Dryniak, który mówił o udanym, zrealizowanym projekcie poszerzenia sieci radiowej.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślał, że zarząd województwa kierował się w swoich decyzjach tym, aby realizacja projektów miała charakter zrównoważony i obejmowała rożne części regionu:

 

Staraliśmy się tego pilnować, rozdzielając środki, wszędzie tam, gdzie się dało. Podam przykład programu chodnikowego, gdzie założyliśmy, że będziemy wspierać każdą gminę, jeżeli będzie taki wniosek. Tak samo było w przypadku wsparcia na zabytki  – mówił wicemarszałek Piotr Pilch. 

 

Anna Huk, członek zarządu, dziękowała wszystkim samorządowcom za współpracę:

 

Gotowość do podjęcia współpracy, składania wniosków była bardzo duża. Bez tego montażu finansowego i wspólnej pracy tych wiele inwestycji – w każdej części województwa – nie udałoby się zrealizować – powiedziała Anna Huk.

 

Stanisław Kruczek, członek zarządu, dziękując wszystkim za udział w spotkaniu podsumowującym mijającą kadencję mówił:

 

Tak długiej kadencji nie było do tej pory, więc jest co podsumowywać. Spotkały nas dwa kataklizmy – jeden to pandemia, a drugi wciąż trwa – to wojna na Ukrainie, czyli były potężne wyzwania przed samorządami. Podsumowanie wojewódzkie jest potrzebne, bo nie ma zależności samorządowej, ale jest zależność terytorialna – mówił Stanisław Kruczek.

 

Druga część spotkania poświęcona była nowemu programowi regionalnemu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. O przeznaczeniu środków europejskich oraz harmonogramie naborów mówił Wojciech Magnowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Dyrektor podkreślał, że budżet nowego programu w kwocie prawie 10 mld złotych, jest większy od budżetu programu regionalnego na lata 2014-2020:

 

Większość regionów ma w nowej perspektywie budżet mniejszy niż w poprzedniej 2014-2020. Tym większy jest sukces marszałka, który brawurowo poprowadził negocjacje programu regionalnego i skutecznie je zakończył – mówił dyr. Wojciech Magnowski.

 

Wojciech Magnowski podkreślał ogromne wsparcie w zakresie negocjacji ówczesnej minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, która brała udział w spotkaniu. 

 

Z tych 10 mld zł - 7,13 mld złotych to pula środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 2,75 mld złotych to środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Największe środki przeznaczone są na priorytety: Kapitał ludzki gotowy do zmian – ponad 2,5 mld złotych, Energia i środowisko – ponad 2,2 mld złotych oraz Rozwój zrównoważony terytorialnie – 1,3 mld złotych.

 

Dyrektor Magnowski podkreślał, że wszystkie programy regionalne są opóźnione, co oznacza, że większa pula środków będzie musiała być wydatkowana w krótszym czasie. 

 

Mamy dwa lata mniej na wydatkowanie środków nowego programu, dlatego staraliśmy się jak najszybciej uruchomić ten program – mówił Wojciech Magnowski.

 

Do tej pory – jak podał dyrektor Wojciech Magnowski – ogłoszonych zostało 50 naborów, w których złożonych zostało 1 628 wniosków. Łączny budżet ogłoszonych naborów to ponad 4 mld złotych czyli 41,23% alokacji. Podpisano już 89 umów o dofinansowanie projektów na łączną sumę ponad 954 mln złotych.

 

Mamy już pierwsze kontraktacje. Zakontraktowanych jest prawie 10% nowego programu. Mamy też pierwsze płatności, choć są one jeszcze niewielkie. I patrząc na poszczególne sfery, obszary tego nowego programu, postęp jest imponujący – mówił dyrektor Magnowski. 

 

W dalszej części swojej prezentacji dyrektor omówił poszczególne priorytety i tempo ich wdrażania. Podał również przykłady największych i najważniejszych działań, które są lub będą realizowane w ramach FEP. A jest to np. wsparcie MSP na rynki zagraniczne – 22 mln złotych, Regionalne Inteligentne specjalizacje – blisko 9 mln złotych na wzmocnienie regionalnego systemu innowacji, pożyczki na wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP, na poprawę efektywności energetycznej i na wsparcie OZE – łącznie ponad 700 mln złotych.

 

Na zakończenie dyrektor Magnowski przedstawił harmonogram naborów wniosków. Te już zakończone, trwające i planowane do ogłoszenia do końca tego roku to aż 49% alokacji całego programu regionalnego.

 

Galeria zdjeć:

Pełna galeria zdjęć: Podsumowanie wyjątkowej kadencji