Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

 Autor zdjęć: Krzysztof Witek

Biuro prasowe UMWP 

 

W ciągu kilku lat zainwestowaliśmy w drogi wojewódzkie w powiecie strzyżowskim niemalże ćwierć miliarda złotych – powiedział marszałek Władysław Ortyl, podczas posiedzenia Rady Powiatu Strzyżowskiego, której był gościem. W obradach uczestniczył także dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso.

 

W posiedzeniu obok radnych powiatu uczestniczyli także burmistrz Strzyżowa, wójtowie Frysztaka, Wiśniowej i Czudca. 

 

W czasie obrad marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor Piotr Miąso szczegółowo zaprezentowali informację dotyczącą rozbudowy dróg wojewódzkich na terenie powiatu strzyżowskiego oraz plany inwestycyjne, z uwzględnieniem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988. 

 

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał o inwestycjach w infrastrukturę drogową tej części regionu, które zostały zrealizowane w ostatnich pięciu-sześciu latach. 

 

 Zrobiliśmy bardzo wiele, udało się pozyskać środki z różnych źródeł, zarówno z naszego programu operacyjnego, z programu Polska Wschodnia, z Ministerstwa Infrastruktury. Ten montaż finansowy zamknął się kwotą 248,7 mln złotych, co jest kwotą absolutnie bez precedensu. Za te środki wybudowano obwodnicę Czudca wraz z rozbudową odcinka Babica – Czudec, zbudowano obwodnicę Strzyżowa, przebudowano DW988 na odcinku Zaborów – Strzyżów, przebudowano mosty w Godowej i Żyznowie oraz nawierzchnię DW 989 Strzyżów – Godowa.           

                 

Marszałek mówił także o nowej sytuacji, jaka powstanie w powiecie strzyżowskim, po ukończeniu budowy kolejnych odcinków S-19.

 

Droga krajowa nr 19 od Rzeszowa do Barwinka zmieni kategorię na wojewódzką z mocy ustawy, zwiększając długość sieci dróg podległych samorządowi województwa o ok. 90 km. Budowa drogi ekspresowej S-19 zmieni też zasadniczo strukturę kierunkową ruchu. Wpływ na zmianę tej struktury będzie mieć również budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Ostrowie, na skrzyżowaniu z DW 986. Przygotowujemy się do tej sytuacji, wprowadzając kolejne inwestycje na sieci związanej z drogami układu podstawowego: na DW 986 przebudowywane są dwa obiekty inżynierskie - most w Ostrowie i wiadukt nad koleją w Ropczycach - oraz łączący je odcinek drogi. W przygotowaniu są postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji pozostałych odcinków drogi. Na DW 988 włączającej się bezpośrednio do węzła S-19 Babica, zrealizowano obwodnice Czudca i Strzyżowa i zmodernizowano drogę pomiędzy tymi miejscowościami za wyjątkiem odcinka Czudec – Zaborów, który w niedługim czasie będzie objęty przebudową. Na drodze 989 przebudowane zostały mosty w Godowej i Żyznowie, a cały odcinek ma odnowioną nawierzchnię. W przygotowaniu jest przetarg na przebudowę mostu na Stobnicy wraz z modernizacją odcinka drogi łączącego go z drogą krajową nr 19 – podkreślał gospodarz regionu podczas sesji w Strzyżowie.

 

Marszałek mówił o opracowywaniu dokumentacji projektowej przebudowy - rozbudowy około 16 km odcinka Strzyżów – Twierdza, która jest na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu na projekt. Podjął także kwestię przebudowy DW 989 w Lutczy wraz z budową nowego mostu przez rzekę Stobnica, która gotowa jest do realizacji.

 

Marszałek odniósł się także do uwag mieszkańców dotyczących stanu drogi wojewódzkiej nr 988, w tym odcinka Czudec – Zaborów, który przeznaczony jest do generalnej przebudowy.

 

Szanowni Państwo, ja na bieżąco miałem i mam informacje oraz zdjęcia z tej drogi i też nią jeżdżę. Rozumiem tych z państwa, którzy mieli uwagi – mówił marszałek Ortyl  – Do tej sytuacji przyczyniła się zima, jaką widzimy za oknem. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały znaczną degradację nawierzchni dróg i dotyczy to m.in. drogi wojewódzkiej nr 988, w tym odcinka Czudec – Zaborów przeznaczonego do generalnej przebudowy. PZDW na bieżąco dokonuje doraźnych napraw ubytków przy użyciu takich dostępnych technologii. Teraz  jest to najczęściej technologia masy mineralno-asfaltowej na zimno, co jednak jest zabiegiem nietrwałym, zdajemy sobie z tego sprawę – mówił marszałek Ortyl.

 

- Trwalsza technologia napraw – masą na gorąco  - jest dostępna wiosną po uruchomieniu wytwórni mas bitumicznych po zimowej przerwie serwisowej. Wykonawca remontów cząstkowych obsługujący Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle planuje uruchomienie swojej wytwórni w marcu. W związku z tym, ze względu na bardzo zły stan nawierzchni na odcinku Czudec – Zaborów, którego nie dało się poprawić przy użyciu masy na zimno, do wykonania naprawy nawierzchni przesunięto sprzęt wykonawcy z RDW Jarosław. Prace remontowe tam właśnie trwają – podkreślał marszałek. 

 

Marszałek mówił o perturbacjach w rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa DW 988 Babica – Strzyżów – Twierdza - Warzyce na odcinku od km ok 5+533 do km ok 8+622 miejscowości Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Wniesione zostało odwołanie . Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą odbyła się w poniedziałek 26 lutego, a dziś został ogłoszony wyrok.

 

Mówił o nim dyrektor PZDW Piotr Miąso – Streszczając treść wyroku mogę powiedzieć, że musimy jeszcze poczekać na ostateczne rozstrzygniecie oraz zastosować procedurę nam zleconą przez Krajową Izbą Odwoławczą. Po zakończeniu procedur określonych w wyroku KIO, mamy nadzieję podpisać umowa z wykonawcą. Jeżeli nie będzie potrzeby powtórzenia procedury przetargowej, roboty budowlane rozpoczną się w drugim kwartale 2024 roku. Wykonawca będzie zobowiązany do zakończenia realizacji inwestycji w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy – zaznaczył dyrektor Miąso.

 

Mówił on także o doraźnych remontach na drogach.

- W miejscowościach Dobrzechów, Tułkowice, Kożuchów, Kalembina, Cieszyna, Wiśniowa wykonywane są naprawy doraźne przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na zimno. Trwalsze naprawy zostaną wykonane po uruchomieniu wytwórni w Jaśle. Pozwoli nam ona, abyśmy mogli reagować na bieżąco – zaznaczył dyrektor.  

 

Podczas dyskusji w czasie sesji, pytania ze strony radnych powiatu i innych samorządowców dotyczyły m.in. możliwości rozszerzenia obszaru funkcjonowania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, terminu realizacji obwodnicy Wiśniowej, szans na realizację szprych kolejowych w ramach CPK.  Samorządowcy dziękowali za wykonane zadania, pytali o szansę realizacji oraz remontów kolejnych odcinków dróg.  

 

W debacie glos zabrali między innymi: Piotr Szopa – radny powiatu i dyrektor Muzeum - Zamku w Łańcucie oraz Robert Godek radny powiatu i dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP. 

 

Cieszę się, że mogłem dziś u Państwa gościć, opowiedzieć o tym, co się udało i co realizujemy teraz oraz jakie są plany. Dziękuję za aktywność samorządowców i radnych – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.   

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu