Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna przypina odznakę policjantowi.

 


Autor tekstu i zdjęć: Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu UMWP 

 

Narodowe Święto Niepodległości było okazją do wręczenia dziś wyróżnień i odznaczeń funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym podkarpackiej policji. Policjanci odebrali również mianowania na wyższe stopnie.

 

Podczas uroczystej zbiórki podkarpackiego garnizonu Policji obecna była Jolanta Sawicka pełniąca obowiązki wojewody podkarpackiego oraz Stanisław Kruczek członek zarządu województwa.

 

Gratuluje Państwu odznaczeń, wzorowej postawy i oddanej służby dla województwa podkarpackiego oraz naszego kraju. Wasze oddanie pokazały najbardziej ostatnie lata, pandemia i wojna, która wybuchła za naszą wschodnią granicą. Swoją postawą udowodniliście, że wszystkie te zadana wykonaliście, jak tylko najlepiej potrafiliście   – mówiła wojewoda Jolanta Sawicka.

 

Zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i złożenia meldunku nadinsp. Dariuszowi Matusiakowi. Następnie naczelnik wydziału odczytał postanowienia Prezydenta RP w związku z przyznaniem policjantom oraz pracownikom cywilnym medali „Za długoletnią służbę”. Wojewoda Jolanta Sawicka wraz z komendantem wojewódzkim wręczyli zasłużonym złoty, srebrny i brązowy medal „Za długoletnią służbę”. Został on ustanowiony w 1938 roku, a przywrócony w 2007 roku. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

 

W imieniu marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla jak i całego samorządu województwa pragnę przekazać państwu serdeczne gratulacje oraz podziękowania za długoletnią służbę dla województwa podkarpackiego, a także wszystkim tym którzy w dniu dzisiejszym otrzymali awanse. Dzięki wam, my czujemy się bezpiecznie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję – mówił Stanisław Kruczek członek zarządu.  

 

Kolejnym punktem zbiórki było wręczenie przez Komendanta odznaki „Zasłużonego Policjanta” dla dwóch funkcjonariuszy policji, po czym przystąpiono do uroczystego wręczenia aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe. 

 

Ludzie, którzy w 1919r. tworzyli policje, są dla nas dzisiaj wzorem do naśladowania. Czerpiemy inspiracje z ich życia, służby, ale przede wszystkim z ich ofiarności, bo wielu z nich przypłaciło służbę życiem. Wielu z nich, bo ponad 6 tysięcy oddało życie za ojczyznę, gdzie w Kalingradzie zostali zamordowani strzałem w tył głowy. Za to należy się im wieczna pamięć i chwała. Na nasz spoczywa obowiązek, aby pamięć o nich nie przeminęła. – mówił podczas uroczystości nadinsp. Dariusz Matusiak.

 

Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z 7 czerwca 2001 roku jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Zgodnie z ustawą odznaczenie to może być nadawane za inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń.

 

Galeria zdjęć: