Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

grupa ludzi przy stole

 


Problemy polskich regionów w związku z wojną w Ukrainie, wyzwania związane z nową perspektywą finansową Polityki Spójności oraz realizacja zadań publicznych przez NGO – to tylko niektóre tematy poruszane podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP, który odbywa się w Kazimierzu Dolnym, na Lubelszczyźnie. Udział w konwencie bierze marszałek Władysław Ortyl.

 

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na słynącej z gościnności ziemi lubelskiej. W drugim półroczu 2022 roku przypadł nam w udziale zaszczyt przewodniczenia Konwentowi Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Ufam, że najbliższe miesiące lubelskiej prezydencji będą merytoryczne, inspirujące i usatysfakcjonują wszystkich uczestników obrad – powiedział, rozpoczynając spotkanie, Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

W dyskusji poświęconej wojnie w Ukrainie udział wzięli między innymi: Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, Paweł Szefernaker, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski oraz Artem Valakh, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie.

 

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji mówił o wyzwaniach dotyczących polskiego systemu edukacji wynikających z nowych uwarunkowań migracyjnych:

 

Chcę serdecznie podziękować marszałkom i wojewodom podkarpackim i lubelskim, za ich aktywność na rzecz uchodźców z Ukrainy i pomoc udzielaną Ukraińcom, bo są to województwa frontowe, które jako pierwsze przyjmują tych uchodźców i koordynują tę pomoc. Wśród uchodźców, którzy przybyli do Polski jest ok. 700 tysięcy dzieci w wieku szkolnym, które wymagają opieki edukacyjnej i dlatego jestem w stałym kontakcie z ministrem oświaty Ukrainy. Dla nas jedno było jasne od samego początku – my jesteśmy od tego, żeby tymi dziećmi się zaopiekować na czas pobytu, żeby w przyszłości mogły wrócić na Ukrainę, bo są one potrzebne wolnej i niepodległej Ukrainie. Bez tych dzieci Ukraina nie jest w stanie odbudować się społecznie. Natomiast nie można dopuścić do tego, żeby przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół spowodowało jakiekolwiek perturbacje dla polskiego systemu szkolnictwa. Do polskich szkół i przedszkoli przyjęliśmy 200 tysięcy dzieci. System jest stworzony i nadal obowiązuje tak, że dzieci, które nie rozumieją języka polskiego miały możliwość nauczyć się go w szybkim czasie, bo znając język będą miały możliwość dalszej edukacji w polskich szkołach. I na dziś to się udaje – mówił minister edukacji.

 

Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, mówił o wyzwaniach dotyczących systemowego oraz finansowego wsparcia regionów na rzecz udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy:

 

W Polsce mamy dziś 1 milion 300 tysięcy uchodźców – tyle ich mamy w bazie PESEL. Te warunki w Polsce przygotowane przez rząd i samorząd są bardzo dobre. Pomoc jest udzielana na początku ich pobytu, następnie stwarzamy warunki, żeby osoby te mogły usamodzielnić się i zaadaptować. Znacząca część uchodźców rozpoczęła tu normalne życie z dnia na dzień. Z ponad 600 tysięcy osób w wieku produktywnym, ponad 450 tysięcy podjęło legalną pracę w Polsce. Warto o tym mówić, żeby społeczeństwu uzmysławiać, że te osoby, które do Polski przybyły, pracują na rzecz polskiej gospodarki i polskiego PKB – powiedział.

 

Artem Valakh, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie mówił:

 

Dziękuję wszystkim Polakom za ich pomoc. Na terenie Ukrainy jest obecnie zrujnowanych 2240 szkół. Mamy około siedmiu milionów dzieci wojny. Przed nami trudny okres – zima, a trudny, bo mamy zrujnowaną infrastrukturę cywilną i nie ma tam szans na normalne życie. Cieszymy się, że Polska nie będzie uznawać referendów, które będą przeprowadzane na okupowanych terytoriach. Potrzebujemy teraz broni, bo my musimy bronić swojego kraju, dlatego dziękuję Polsce za zrozumienie, że nie tylko bronimy swojego kraju, ale całej Europy, bo, jeśli nie będzie wojny w Ukrainie to będzie w innych częściach Europy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Polakom za ich pomoc – powiedział konsul.

 

W dyskusji udział wziął marszałek Władysław Ortyl, który mówił o pomocy Ukraińcom uciekającym przed wojną:

 

Udzielamy pomocy Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy i nie pytamy o pieniądze. Dziękuję w imieniu Podkarpacia, że zauważono naszą rolę, podobnie jak województwa lubelskiego, ale chcę wspomnieć, że samorząd pokazał się jeszcze raz z dobrej strony, udowodnił swoje ważne miejsce w systemie funkcjonowania naszego kraju i dlatego chcę też podziękować wszystkim naszym kolegom z pozostałych samorządów wojewódzkich, bo przecież nie dalibyśmy sobie rady gdyby nie te pociągi, autobusy, otwieranie punktów recepcyjnych w różnych stolicach województw – powiedział.

 

Marszałek odniósł się także do bezpieczeństwa regionów przygranicznych:

 

Czekamy na te środki z Unii Europejskiej. Ta pomoc jest potrzebna, bo problem trwa. Nasza gospodarka cierpi, szczególnie ta przygraniczna, wszyscy się pytają, czy tu nie ma niebezpieczeństwa, wojny, zagrożenia. Artyści przyjeżdżający na tegoroczny festiwal w Łańcucie na Podkarpaciu pytali, czy jest bezpiecznie, czy można przyjechać. Potem jednak mieliśmy Tour de Pologne, który przejeżdżał blisko granicy z Ukrainą i to był najlepszy dowód na to, że tu jest bezpiecznie, a turyści mogą przyjeżdżać i odpoczywać – mówił marszałek Ortyl.

 

O wyzwaniach związanych z nową perspektywą finansową Polityki Spójności mówił Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej:

 

Zmagamy się z dwoma dużymi problemami, jakimi są: nadal trwająca pandemia Covid-19, a drugi – agresja Rosji na Ukrainę, to temat dużo szerszy i głębszy. Nikt z nas nie wie, jak długo ta wojna potrwa i jakie będą jej skutki w przyszłości. Teraz jednak musimy skupić się na tym, aby zakończyć negocjacje i rozpocząć finansowanie poszczególnych inwestycji. 30 czerwca zakończyliśmy rozmowy i Komisja Europejska przyjęła umowę partnerską. To oznacza, że Komisja przyjęła i zatwierdziła strategię inwestycyjną wydatkowania funduszy polityki spójności o wartości ponad 76 miliardów euro, to blisko 350 miliardów złotych. Oznacza to, że środki zarządzane bezpośrednio przez województwa w ramach programów regionalnych będą wynosiły ponad 33 miliardy euro, czyli blisko 44 procent środków polityki spójności dla całego kraju. To też pewien ukłon w kierunku samorządów, które wykorzystują te środki zdając sobie sprawę z tych bezpośrednich potrzeb, jakie poszczególni mieszkańcy mają – powiedział minister.

 

Na konwencie podniesiono także tematy związane z polityką regionalną, realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a także związane z rozwojem winiarstwa w naszym kraju. Głos w dyskusji zabrali między innymi: Angela Martinez Sarasola, Lucie Zackova i Cinzia Masina z Komisji Europejskiej, Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Marzena Tuniewicz, prezes zarządu Fundacji Parasol Wschód.

 

Angela Martinez Sarasola z dyrekcji generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej mówiła:

 

Chcę podziękować instytucjom, samorządom, organizacjom pozarządowym i wszystkim Polakom za pomoc, jaką udzielacie Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy. Instytucje europejskie też starały się zareagować dosyć szybko i zaproponować fundusze, które elastycznie i szybko mogą być wykorzystane w tym kryzysie. Komisja docenia programy wdrażane lokalnie także dzięki unijnym zasobom związanym z politykami spójnościowymi, dzięki temu udało się zażegnać być może jeszcze większy kryzys i pomóc integracji uchodźcom w Polsce – powiedziała.

 

Głos zabrała również Cinzia Masina z dyrekcji generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego z Komisji Europejskiej, która nawiązała do negocjacji prowadzonych z Polską:

 

Chcę podziękować wszystkim państwu za konstruktywny dialog odpowiadający na nasze uwagi, ale jesteśmy już bardzo blisko mety i wierzę, że do końca roku uda nam się zamknąć negocjacje jeśli chodzi o EFS - mówiła.

 

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się w dyskusji do kwestii podlegających negocjacjom z Komisją Europejską:

 

Będziemy chcieli argumentować i dyskutować z Komisją Europejską o dotacjach i instrumentach zwrotnych. Ta proporcja się zmienia na korzyść instrumentów zwrotnych, ale trzeba pamiętać, że są takie miejsca i regiony, które mają poniżej 50 procent PKB, a czas przed nami jest bardzo trudny, bo związany z kryzysem i wyzwaniami dla inwestycji i innowacji. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to każdy z regionów ma jakąś taką niszę w tym systemie, albo obszar, który jest z różnych względów niedowartościowany. Na przykład takim obszarem jest opieka i ochrona zdrowia skierowana do dzieci. Z kolei szkoły specjalne i warsztaty terapii zajęciowej to rozwiązania, które nas wyróżniają na tle innych, funkcjonujących w Europie i ja myślę, że jeżeli mamy w tym obszarze coś zmieniać to musi to być proces, nie można działać w tym zakresie rewolucyjnie, bo ta materia jest bardzo delikatna – mówił.

 

Przed zakończeniem konwentu marszałkowie poddadzą głosowaniu następujące stanowiska:

 

- w sprawie zwiększenia limitu środków dostępnych dla województw na operacje typu: "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 finansowanych ze środków Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) oraz w sprawie finansowania zadań wykonywanych przez samorządy województw w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020, których autorem jest Województwo Podkarpackie.

- w sprawie funkcjonowania modułu sprawozdawczości w elektronicznej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), którego autorem jest Województwo Zachodniopomorskie.

- w sprawie archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie 2014-2020, którego autorem jest Województwo Mazowieckie.

w sprawie konieczności podwyższenia wyceny świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, której autorem jest Województwo Śląskie.

- w sprawie konieczności wzrostu wyceny świadczeń dla świadczeniodawców wykonujących świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, której autorem jest Województwo Śląskie.

w sprawie realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027, której autorem jest Województwo Dolnośląskie.

w sprawie wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, autorstwa Województwa Lubuskiego.

w sprawie uwag Komisji Europejskiej dotyczących zerowych lub niskich wartości kamieni milowych/ wartości pośrednich w projektach Programów Regionalnych na perspektywę finansową na lata 2021 – 2027, autorstwa Województwa Lubelskiego.

- w sprawie uwzględnienia dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów poza pasem drogowym w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, którego autorem jest Zespół ds. mobilności rowerowej.

 

Galeria zdjęć:

 

 

Autor tekstu: Daniel Kozik

Źródło zdjęć: UMWL

Biuro Prasowe UMWP