Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie nagrody

 


Autor tekstu Aleksandra Gorzelak –Nieduży 

Autor zdjęć Anna Magda 

Biuro prasowe UMWP

 

Ta nagroda to uhonorowanie nie roku czy dwóch, ale całej Państwa kadencji, dlatego tym bardziej jest ona cenna – mówił marszałek Władysław Ortyl, podczas uroczystości wręczania Podkarpackiej Nagrody Samorządowej 2024

 

Wydarzenie po raz kolejny zorganizowaływspólnie Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Centrum Promocji BiznesuByło ono częścią gali,wieńczącej kadencję samorządową 2018-2024 i odbyło się w Urzędzie MarszałkowskiWojewództwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Ta kadencja to nie był łatwy czas. Nie brakowało w niej wyzwań i trudności, musieliśmy nauczyć się funkcjonować w sytuacji pandemii oraz wobec ogromu napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Ale podołaliśmy wyzwaniom i możemy być dumni, że mimo tak nieprzewidywalnych przeszkód zrealizowaliśmy z sukcesem zamierzone cele – mówił marszałek Władysław Ortyl, zaznaczając, że długość trwania kadencji, bo aż pięć i pół roku była szansą na doprowadzenia do finału wielu ważnych inwestycji. 

 

Marszałek Władysław Ortyl wraz z kuratorem konkursu Pawłem Zającemz Centrum Promocji Biznesu wręczyli nagrody samorządowcom. Zwycięzcy zostaliwyłonieni po ocenie w dwóch etapach konkursu. Ocenie podlegały materialnei niematerialne osiągniecia uczestników zmagań. W pierwszym etapie komisja kwalifikacyjna nominowała do nagrody po pięć kandydatur w każdej z trzech kategorii. W drugim etapie nominaci przedstawiani zostali kapitule, która ostatecznie zatwierdziła listę laureatów i wyróżnionych.

 

Jako wójt kadencji nagrodzony został wójt Tryńczy Ryszard Jędruch, w kategorii prezydent/burmistrz  zwyciężył burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol. W kategorii starostów- starostą kadencji został Robert Bednarz – starosta niżański. 

 

Przyznane zostały także nagrody specjalne. Gminą przyjazną przedsiębiorcom została Stalowa Wola, za dobre miejsce zamieszkania uznano Boguchwałę, w kategorii ekologiczna gmina wygrała Rakszawa, za samorządy z najważniejszymi inwestycjami w kadencji 2018-2023 uznano miasto Mielec i gminę Haczów oraz powiat dębicki. Zwycięzca w kategorii rewitalizacja kadencji 2018-2023 to gmina Olszanica, a samorząd przyjazny energii to Besko. Za wkład w rozwój sportu, turystyki i rekreacji nagrodzono Łańcut, a za dbałość o dziedzictwo kulturowe Świlczę. Samorządem przyjaznym rodzinie została gmina Dębica, a za opiekę wczesnorozwojową i senioralną nagrodzono Gać.  

 

Galeria zdjęć:

 Pełna galeria zdjęć: Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2024.