Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzny na scenie. Za nimi napis "Konwent Marszałków Województwa RP"

 


Autor tekstu: Natalia Mierzwa – Sowa

Kancelaria Zarządu UMWP

Źródło zdjęć: Facebook | Piotr Pilch

 

W Poznaniu trwa posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Jego uczestnikiem jest wicemarszałek województwa podkarpackiego. Uczestników przywitał przewodniczący Konwentu - marszałek województwa wielkopolskiego – Marek Woźniak.
W obradach, które odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Pracy, zaplanowano trzy obszary tematyczne. Pierwszy to Ukraina, jej bieżąca sytuacja oraz możliwości polskiego uczestnictwa w powojennej odbudowie kraju.
 

W oczywisty sposób kwestia wojny na Ukrainie czyli w kraju, z którym sąsiadujemy, jest dla Podkarpacia kluczowa. To nasz region był i jest regionem recepcyjnym dla uchodźców, przez naszą granicę przepłynęło kilka milionów Ukraińców, głównie kobiet i dzieci, uciekających przed wojną. To co dzieje się na Ukrainie teraz i jaka będzie jej przyszłość jest dla nas kwestią najwyższej wagi – podkreśla wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Temat poświęcony Ukrainie jest pierwszoplanowy dla naszych obrad. Jesteśmy cały czas świadkami brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jesteśmy świadkami bohaterskiej, heroicznej walki narodu ukraińskiego i ukraińskich sił zbrojnych. Jesteśmy pełni podziwu dla tego niezłomnego oporu i tego zdecydowanego działania w celu obrony terytorium Ukrainy i codziennie zastanawiamy się nad tym, jak będzie przyszłość tego konfliktu. Mamy nadzieję, że pozytywna, że zakończy się zwycięstwem naszych sąsiadów i odzyskaniem terytoriów ukraińskich – mówił w czasie otwarcia przewodniczący Konwentu, marszałek Wielkopolski Marek Woźniak.

 
W panelu głos zabrali także Wasyl Zwarycz - Ambasador Ukrainy w Polsce oraz Paweł Kurtasz - Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
W programie Konwentu zaplanowano także panel dotyczący wdrażania funduszy europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej pod przewodnictwem Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz temat założeń funkcjonowania krajowej sieci onkologicznej, które omówi Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Obrady zakończą się opracowaniem wspólnych stanowisk konwentu, które zostaną skierowane do odpowiednich instytucji centralnych.
 

Galeria zdjęć: