Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi stoi i pozuje do zdjęcia.

 


Autor tekstu: Paweł Barnak

Oddział Wdrażania Departamentu Progrmów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Kolejne podkarpackie gminy i powiaty podpisały w urzędzie marszałkowskim umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację drogowych inwestycji, dzięki którym poprawi się stan podkarpackich dróg. 

 

Zawarcie umów było  możliwe dzięki środkom finansowym dostępnym w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dostępny dla województwa podkarpackiego limit środków na te inwestycje w wysokości ponad 103 mln. złotych, pozwoli na zawarcie umów aż z 56 wnioskodawcami z różnych części Podkarpacia. 

 

Z ramienia Zarządu Województwa Podkarpackiego umowy podpisali: Ewa Draus – wicemarszałek województwa podkarpackiego, Piotr Pilch – wicemarszałek województwa podkarpackiego oraz Anna Huk – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

W czasie pospisywania umów wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił, jak ważne jest wydatkowanie tych środków w ramach kończącej się perspektywy finansowej.

 

To jest w zasadzie jedno z ostatnich rozdań środków jeszcze ze starej perspektywy 2014 – 2020. Ale to są tez duże pieniądze – podkreślał Piotr Pilch

 

Marszałek Ewa Draus mówiła ponadto o wnioskach, które ze względu na brak limitu środków finansowych nie mogły podpisać umów.

 

Pozostałe są na liście rezerwowej i czynimy starania aby wszystkie projekty pozyskały finansowanie – mówiła podczas podpisania Ewa Draus.

 

Z kolei Anna Huk – członek zarządu województwa dziękowała wszystkim za ciężka pracę,jaką włożyli w przygotowanie wniosków oraz nakreśliła jak ciężką drogę trzeba przejść aby uzyskać dofinansowanie.

 

To też świadczy o bardzo dobrej współpracy między pracownikami urzędu marszałkowskiego a państwa pracownikami – mówiła podczas podpisania Anna Huk.

 

Dzięki zawartym umowom ze wszystkimi beneficjentami, wybudowanych lub przebudowanych zostanie łącznie prawie 100 km dróg, z czego drogi gminne stanowić będą ponad 62 km, drogi powiatowe ponad 26 km, a drogi wewnętrzne ponad 9 km.

 

Umowy zostały podpisane z beneficjentami

 1. Powiatem Niżańskim - Koszty całkowite inwestycji:  6 768 398,26 zł, kwota pomocy: 3 534 912,00 zł
 2. Gminą Jeżowe - Koszty całkowite inwestycji:  1 877 082,40 zł, kwota pomocy: 1 194 387,00 zł
 3. Gminą Niwiska - Koszty całkowite inwestycji:  1 274 472,39 zł, kwota pomocy: 802 789,00 
 4. Gminą Krzeszów - Koszty całkowite inwestycji:  2 425 621,09 zł, kwota pomocy: 1 543 422,00  zł
 5. Gminą i Miastem Nisko - Koszty całkowite inwestycji:  681 557,06 zł, kwota pomocy: 320 718,00 zł
 6. Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem - Koszty całkowite inwestycji:  1 233 344,86 zł, kwota pomocy: 784 777,00  zł
 7. Powiatem Stalowowolskim - Koszty całkowite inwestycji:  1 850 386,00 zł, kwota pomocy: 1 177 401,00  zł
 8. Gminą Harasiuki - Koszty całkowite inwestycji:  5 212 158,34 zł, kwota pomocy: 3 316 496,00 zł
 9. Gminą Majdan Królewski - Koszty całkowite inwestycji:  977 833,57zł, kwota pomocy:622 195,00 zł
 10. Gminą i Miastem Ulanów - Koszty całkowite inwestycji:  5 211 594,49 zł, kwota pomocy: 3 316 137,00 zł
 11. Powiatem Przemyskim - Koszty całkowite inwestycji:  6 020 171,30 zł, kwota pomocy: 3 725 987,00  zł
 12. Gminą Sanok - Koszty całkowite inwestycji: 3 319 422,64 zł, kwota pomocy:2 112 148,00 
 13. Gminą Bukowsko - Koszty całkowite inwestycji: 5 238 328,92 zł, kwota pomocy:3 333 148,00 
 14. Gminą Czarna (powiat bieszczadzki) - Koszty całkowite inwestycji: 1 103 603,00 zł, kwota pomocy: 702 222,00 
 15. Gminą Zarzecze-Koszty całkowite inwestycji:2 205 445,35 zł, kwota pomocy:1 403 324,00 
 16. Gminą Dydnia - Koszty całkowite inwestycji: 258 624,49 zł, kwota pomocy: 164 562,00 
 17. Gminą Adamówka - Koszty całkowite inwestycji: 3 807 872,85 zł, kwota pomocy:2 422 949,00  
 18. Gminą Pruchnik - Koszty całkowite inwestycji: 2 841 440,20 zł,  kwota pomocy:1 808 008,00 

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Kolejne umowy na budowę lub modernizację dróg podpisane