Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Tomasz Leyko
 Rzecznik Prasowy UMWP

 Autor zdjęć: Jakub Szymczuk
 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

W Belwederze odbyło się wspólne posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego oraz Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Narodowej Radzie Rozwoju. W obradach uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

 

W posiedzeniu wzięli udział: minister Piotr Ćwik – zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz doradcy prezydenta RP: Sławomir Mazurek i Piotr Karczewski.

 

W pierwszej części spotkania omówiono temat „Społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze konsekwencje dokonywanych obecnie istotnych zmian w gospodarce leśnej w odniesieniu do części obszarów leśnych” natomiast w drugiej części posiedzenia poruszono zagadnienie zaopatrzenia wspólnot lokalnych w energię elektryczną oraz ciepło poprzez wykorzystanie przez samorządy technologii małych reaktorów jądrowych.

 

Gościem posiedzenia była Urszula Sara Zielińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji branżowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele nauki.

 

Galeria zdjęć: