Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Biuro prasowe UMWP
 
 Zdjęcia: Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

 

W Krasiczynie trwa spotkanie młodych liderów z krajów Trójmorza. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Myśli Schumana. Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Gościem drugiego dnia spotkania był wicemarszałek Piotr Pilch. Samorząd Województwa Podkarpackiego jest partnerem forum.

Międzynarodowa Konferencja Forum Młodych Schumana z Trójmorza to inicjatywa, która ma na celu zachęcić młodych, aktywnych społecznie ludzi z krajów Trójmorza do dyskusji oraz działań na rzecz przyszłości tego regionu w Europie i świecie. W spotkaniu w Krasiczynie bierze udział ok. 150 osób – młodych uczestników oraz prelegentów, ekspertów z różnych obszarów – którzy chcą razem działać na rzecz wspólnoty krajów Trójmorza.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch zwracając się do młodych uczestników podczas otwarcia drugiego dnia forum, powiedział, dlaczego samorząd województwa włączył się w to przedsięwzięcie:

Angażujemy się w ten projekt, dlatego, że uważamy, że on jest ważny. Do młodego pokolenia, do państwa, będzie należała przyszłość całej Europy, ale też tej Europy naszej, Europy krajów Trójmorza – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch, życząc gościom udanych obrad.

 

Urząd marszałkowski, jako partner, odpowiadał za wtorkowy panel dyskusyjny: „Nauka i gospodarka – wyzwania dla Inicjatywy Trójmorza”. W trakcie panelu poruszone zostały zagadnienia dotyczące metod promowania i rozwijania współpracy naukowej między państwami Trójmorza, a także kwestie dotyczące promowania transferu technologii między sektorem naukowym, a sektorem gospodarczym. Ponadto mówiono o podejmowanych działaniach w obszarze nauki i technologii niezbędnych dla osób młodych oraz o tworzeniu  warunków rozwoju gospodarczego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, w tym o  inicjatywach start-up’owych oraz akademickich inkubatorach przedsiębiorczości wśród studentów w celu zwiększenia poziomu innowacyjności i przedsiębiorczości osób młodych. Głos w debacie zabrał wicemarszałek Piotr Pilch, który mówiąc o działaniach samorządu województwa na rzecz tworzenia młodym ludziom odpowiednich warunków do rozwoju,  wspomniał m.in. o inteligentnych specjalizacjach województwa, jako o głównych kierunkach rozwoju regionu, a także o wsparciu uczelni i o programach stypendialnych dla uczniów i studentów.

Zależy nam, aby zdolni uczniowie szkół ponadpodstawowych zostali na Podkarpaciu, aby tu studiowali. Zachęcamy ich poprzez właśnie stypendia, aby skorzystali z oferty podkarpackich szkół wyższych – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Piotr Pilch mówił również o specjalnym systemie stypendialnym dla studentów medycyny, a także o przekazaniu jednego ze szpitali wojewódzkich na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego, na którym prowadzony jest kierunek lekarski.

Tych działań samorząd województwa ma znacznie więcej. Trzeba też wspomnieć o infrastrukturze, gdyż uczelnie korzystają ze środków samorządu województwa na rozbudowę swoich placówek. Wspieramy także różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne poprzez fundusze unijne w ramach naszego programu regionalnego – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Piotr Pilch odczytał również list od Marszałek Sejmu RP, w którym Elżbieta Witek napisała:

Przed młodym pokoleniem Europejczyków stoi dziś trudne zadanie stworzenia modelu współpracy w odniesieniu do koncepcji Roberta Schumana, leżącej niegdyś u podstaw Unii Europejskiej, zgodnie z którą Europa nie stanowi jednolitego superpaństwa, ale jawi się jako wspólnota narodów opartych na wartościach chrześcijańskich, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmie – napisała marszałek Witek.

 

Inicjatywa Trójmorza powstała jako format prezydencki w celu pogłębienia powiązań w regionie szeroko rozumianej Europy Środkowej - między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Czarnym - oraz wzmocnienia spójności Unii Europejskiej. Obszar obejmujący państwa należące do Inicjatywy Trójmorza stanowi prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni Unii Europejskiej, a zamieszkuje go ponad 112 mln ludzi.

 

Galeria zdjęć: