Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Konferencja "CyberBezpiecznie: Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci" zgromadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego szerokie grono specjalistów, praktyków oraz osób zaangażowanych w ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu.

 

Otwierając konferencję członek zarządu Anna Huk, podkreśliła, jak ważną rolę odgrywa edukacja i świadomość w obszarze tematyki cyberbezpieczeństwa i zagrożeń, z jakimi borykają się dziś dzieci i młodzież w erze cyfrowej.

 

Cieszy mnie ogromnie, że gromadzi się tu tak szerokie grono specjalistów, praktyków oraz zaangażowanych w ochronę społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu. Niech to spotkanie będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat aktualnych zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz do dyskusji na temat skutecznych strategii profilaktycznych – mówiła członek zarządu Anna Huk

 

Dla nas jest to podsumowanie, ponieważ mamy okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji z którymi na co dzień współpracujemy w obszarze realizacji różnych programów profilaktycznych, mających na celu zwiększania świadomości o cyberbezpieczeństwie pośród użytkowników internetu- dodał Marcin Mołoń, Prezes Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL- jednego ze współorganizatorów konferencji.

 

Łącząc się z gośćmi on-line głos zabrał Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Przybliżył uczestnikom aktualne zagrożenia oraz postulaty profilaktyczne, związane z obecnością dzieci i młodzieży w sieci.

 

Kolejne prezentacje skupiały się na problemie uzależnień behawioralnych oraz korzystania z smartfonów. Michał Bury, specjalista psychoterapii uzależnień, przedstawił analizę wpływu smartfonów na życie młodych ludzi oraz sposoby radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Marcin Mołoń, prezes zarządu Fundacji PRO-FIL, omówił skuteczność programów profilaktycznych w kontekście walki z uzależnieniami i innymi problemami wynikającymi z nadmiernego korzystania z internetu.

 

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prezentacji mł. insp. Piotra Szymańskiego na temat cyberzagrożeń wieku młodzieńczego oraz działań przeciwdziałających tym problemom. Następnie kom. Monika Hędrzak, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, omówiła aspekty prawne i praktyczne współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w kontekście cyberzagrożeń.

 

Konferencję zakończyły podsumowania, które poprowadzili mł. insp. Marta Tabasz – Rygiel Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Jerzy Jęczmienionka Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W swoich wystąpieniach podkreślali wagę podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla najmłodszych użytkowników internetu.

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa