Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 Autor zdjęć: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej / Katarzyna Gieroń UMWP

 

Wicemarszałek Piotr Pilch reprezentował samorząd województwa podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku w Warszawie. Po raz kolejny przedstawiciele władz państwowych, samorządu terytorialnego, korpusu dyplomatycznego oraz przedsiębiorców i instytucji, spotkali się w Centrum Olimpijskim, żeby stworzyć właściwy klimat oraz konkretne płaszczyzny współpracy w celu większej internacjonalizacji polskiej gospodarki.

 

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to nie tylko okazja do wymiany poglądów i doświadczeń, lecz także platforma, która umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz budowanie relacji partnerskich na międzynarodowym poziomie. Wydarzenie to potwierdza, że polska gospodarka jest coraz bardziej otwarta na współpracę z partnerami zagranicznymi i gotowa na wyzwania stojące przed nią w globalnym środowisku biznesowym- podkreślił wicemarszałek Piotr Pilch

 

DOR, inicjatywa powołana przez Krajową Izbę Gospodarczą, jest kluczowym punktem kalendarza dla wszystkich zaangażowanych w rozwój gospodarczy kraju. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mieli szansę przyjrzeć się prognozom i szansom gospodarczym nie tylko dla Polski, lecz także dla Europy i świata. Prezentacje poszczególnych sektorów gospodarki oraz potencjał polskich regionów były elementem dyskusji, które prowadzone były w atmosferze otwartości i współpracy.

 

Jednym z kluczowych momentów spotkania było podsumowanie minionego roku z perspektywy działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw i administracji. Dyskutowano także o wpływie warunków rozwoju polskiej przedsiębiorczości na obecność polskich firm za granicą, co stanowi istotny czynnik dla dalszego kreowania wizerunku Polski jako dynamicznego gracza na arenie międzynarodowej.

 

Na zakończenie wydarzenia podkreślono wagę ciągłego dialogu i współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, a także potrzebę dalszego wspierania inicjatyw mających na celu promowanie polskich interesów na arenie międzynarodowej. Wspólna praca nad budowaniem silnego wizerunku kraju oraz tworzeniem sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu została uznana za kluczowy element dalszego wzrostu gospodarczego Polski.

 

Galeria zdjęć: