Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Wydłużono termin na składanie wniosków o wybór operacji w Konkursie nr 6/2022 do 4 marca 2022 r. w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dokonał aktualizacji ogłoszenia o Konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. Zmieniony został termin składania wniosków o wybór operacji. Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 14 lutego do  4 marca 2022 r.

Więcej informacji na: https://podkarpackie.ksow.pl/aktualnosc/uwaga-wydluzony-termin-na-skladanie-wnioskow-o-wybor-operacji-do-4-marca-2022-r