Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Na ten moment najbardziej czekali mieszkańcy czterech podkarpackich miast - Jarosławia, Jasła, Krosna i Niska, które otrzymają po około 15 mln zł na realizację planów rozwoju. To kolejne z 29 zwycięzców w programie „Rozwój lokalny”, które uzyskały wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG. Tak przewidują zawarte dziś umowy, które z samorządowcami podpisywała w Rzeszowie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podkarpackie miasta reprezentowali Waldemar Paluch - burmistrz Jarosławia, Ryszard Pabian - burmistrz Jasła, Tomasz Soliński - zastępca prezydenta Krosna oraz Waldemar Ślusarczyk - burmistrza Niska. Obecny przy podpisaniu umów był także Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa.

 

Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. To zmiany w jakości środowiska, wsparcie przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera projekty, których celem jest zrównoważony rozwój małych i średnich miast – mówiła podczas podpisania umowy Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Jarosław za te pieniądze zrealizuje szerokie działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości powietrza. Równie ważne wydają się działania na rzecz transformacji cyfrowej w celu poprawy jakości świadczonych przez miasto usług i jakości życia mieszkańców.

Jasło zaprogramowało znaczący wymiar społeczno - gospodarczy, w ramach którego miasto będzie realizowało m.in. działania z zakresu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Utworzy w tym celu biuro karier, miasto będzie również wdrażało Program Jasło Miasto Wiedzy, utworzone zostanie też centrum wspierania aktywności organizacji pozarządowych.

Krosno z kolei utworzy parki kieszonkowe i infrastrukturę rowerową. Przeprowadzi też kompleksowy program treningów i warsztatów mających na celu rozwój umiejętności miękkich oraz kompetencji młodzieży oraz warsztaty zawodowe organizowane w partnerstwie z cechem rzemiosł.

Nisko natomiast planuje szeroką edukację ekologiczną mieszkańców, a także stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

Tekst: Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP
Zdjęcia  Angelika Kuźbida
PUW Rzeszów