Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna mówiący do mikrofonu przed widownią.

 


Dużym wyzwaniem w zakresie czekającej nas transformacji jest wojna na Ukrainie, która w znaczący sposób przyśpieszyła proces transformacji i spowodowała jeszcze większe wyzwania dla gospodarki województwa podkarpackiego. Niezbędnym jest zapewnienie mieszkańcom regionu, w jak najkrótszym czasie dostępu do niedrogiego źródła energii odnawialnej – tymi słowami Pani wicemarszałek Ewa Draus rozpoczęła swoje wystąpienie podczas posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

 

Tematowi szeroko rozumianego bezpieczeństwa i transformacji energetycznej poświęcone było kolejne, trzecie już posiedzenie organu opiniodawczo-doradczego w zakresie innowacji.

 

Dr Sławomir Wolski z Politechniki Rzeszowskiej wskazał na mocne strony Województwa Podkarpackiego w dziedzinie energetyki. Do atutów należą znajdujące się na terenie Podkarpacia magazyny gazu i największa gęstość sieci gazowej jako paliwa przejściowego. Można mówić też o dużym potencjale dla elektrowni wodnych oraz prężnie rozwijającej się Dolinie  Wodorowej. Dla zapewnienia optymalnej transformacji zaproponowano stworzenie zintegrowanej strategii energetycznej.

 

Przewodniczący obradom Jarosław Sęp podkreślił doniosłość tematu i zagrożenia, jakie stoją przed województwem w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz zaprezentował szanse jakie daje wodór jako paliwo przyszłości.

Jest to 3 co do zasobów pierwiastek występujący na Ziemi. Niestety nie występuje w stanie wolnym i trzeba dużej ilości energii żeby go wydzielić ze związków, w których się znajduje. Co do bezpieczeństwa to nie odbiega on znacząco od obecnie stosowanych paliw.

 

Podkarpackie jest jednym z polskich pionierów, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału „zielonego paliwa”. Temu służy powołana w ubiegłym roku Podkarpacka Dolina Wodorowa. Obecnie można mówić o pierwszych sukcesach. Dzięki dofinansowaniu 100 milionów złotych powstaje 5 MW instalacja produkcji wodoru realizowana przez sygnatariusza Doliny Wodorowej – POLENERGIĘ w Nowej Sarzynie.

Kolejnym sukcesem jest zbudowanie przez podkarpacką firmę ML SYSTEM elektrolizera wysokociśnieniowego do produkcji wodoru przy niskim napięciu. Pozwala to na integrację z systemami fotowoltaiki.

 

Galeria zdjęc:

 

Autor tekstu: Paweł Rak

Oddział wspierania innowacyjności regionu

 

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP


Podkarpacka Rada Innowacyjności o transformacji energetycznej.