Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trzy osoby za stołem. Siedzą

 


Tekst Mateusz Kurasz – Kancelaria Zarządu

Foto Tomasz Leyko/Anna Magda

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Po raz kolejny spotkali się członkowie Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Podczas posiedzenia poruszono kwestie związane z finansowaniem konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe.

 

Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich firm, które często mają utrudniony dostęp do tradycyjnych źródeł finansowania, takich jak kredyty czy pożyczki bankowe. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus. 

 

Systematycznie wzrasta pula środków w dyspozycji Samorządu Województwa przeznaczonych na instrumenty finansowe. Stanowią one ważne źródło wsparcia dla przedsiębiorstw, które chcą wzmocnić swoją konkurencyjność i podnieść poziom innowacyjności swoich produktów lub usług. Jednakże, aby skorzystać z tych instrumentów, firmy muszą spełnić pewne wymagania, takie jak np. posiadanie odpowiednich zabezpieczeń czy pozytywną historię kredytową.

 

Dzięki takim inicjatywom i zaangażowaniu lokalnych liderów biznesu oraz władz samorządowych, Podkarpacie staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji i rozwijających się przedsiębiorstw. Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorców to kluczowy element strategii rozwoju regionu, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców – podkreśliła wicemarszałek Ewa Draus podczas wystąpienia inauguracyjnego posiedzenie PRI.

 

Podczas posiedzenia rady omawiano również możliwości efektywnego wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionu. Wymiana doświadczeń i dyskusja między przedstawicielami różnych branż pozwoliły na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców oraz na wypracowanie nowych pomysłów na rozwój i modernizację przedsiębiorstw.

 

Galeria zdjęć: