Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trójka ludzi. Po prawej mężczyzna za mównicą. Na środku kobieta i mężczyzna przy stole.

 


Autor tekstu Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć 

Biuro prasowe UMWP  

 

Cieszę się, że dzięki dobremu współdziałaniu udało się nam osiągnąć świetne efekty, które mają przełożenie na tworzenie potencjału lokalnych wspólnot – mówił marszałek Władysław Ortyl w Rudzie Różanieckiej, gdzie podsumowano Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. 

 

Gośćmi wydarzenia byli także wicemarszałek województwa Piotr Pilch, członek zarządu Anna Huk, samorządowcy z terenu Roztocza oraz przedstawiciele lokalnych grup rybackich, które realizowały działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Województwo Podkarpackie realizowało Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020W ramach programu powstały – dzięki oddolnej inicjatywie - dwie grupy rybackie: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej. Obie grupy realizowały Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośćktórefinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Obie grupy rybackie mają zasięg międzywojewódzki. Ich obszar oddziaływania obejmuje 19 gmin województwa podkarpackiego i 8 gmin lubelskiego, działają na terenie zamieszkiwany przez ponad 250 tysięcy mieszkańców. 

 

Łączny budżet Programu Operacyjnego wyniósł ponad 19 milionów złotych.


Grupy rybackie przeprowadziły łącznie  26 naborów wniosków,w wyniku których zawartych zostało 156 umów o przyznanie pomocy. Biorąc pod uwagę wartość dotychczas podpisanych umów wykorzystanie środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przedstawia się następująco:

  • 156 podpisanych umów na łączną kwotę blisko 19 mln zł.,
  • złożone wnioski o płatność końcową – 152 wnioski na kwotę ponad 17,5 mln zł.,
  • liczba zakończonych projektów -  149 projektów na kwotę ponad 16,5 mln zł.

 

Cieszę się, że dzięki dobremu współdziałaniu udało się nam osiągnąć świetne efekty, wśród których najbardziej wymiernym jest oddolna inicjatywa utworzenia Stowarzyszeń dwóch Grup Rybackich. Obie grupy sprawnie i z powodzeniem opracowały Lokalne Strategie Rozwoju, a później z sukcesem wykorzystały montaż finansowy, który pozwolił na efektowną i efektywną realizację dwóch Strategii o zasięgu międzywojewódzkim. Dzięki zaangażowaniu, kreatywności,ogromnemu wkładowi pracy, a także duchowi innowacyjności oraz konsekwencji działania wielu osób, praktycznie w pełni wykorzystane zostały środki finansowe, jakie były dostępne dla nas w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 – mówił w czasie konferencji marszałek Władysław Ortyl - Wszystkiete połączone elementy, pozwoliły na realizację wielu interesujących operacji, których efektem stało się tworzenie potencjału lokalnej wspólnoty, dając szansę na jej rozwój oraz budowanie możliwości, a także skuteczności działania mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, co tak ważne i potrzebne było na tych obszarach. Wspólna realizacja założeń Lokalnych Strategii Rozwoju pozwoliła na integrację lokalnej społeczności wokół wspólnych celów, co już zostało zwieńczone sukcesem i co z pewnościąpozwoli na podejmowanie kolejnych wspólnych inicjatyw w przyszłości. ​​​

 

Marszałek pogratulował wszystkim, którzy mieli swój wkład w sprawne wykorzystanie środkówProgramu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, zwłaszcza członkom grup rybackich. W ich imieniu listy gratulacyjne odebrali Mirosław Zaborniak,  prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” oraz Wiesław Ordon prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Puszczy Sandomierskiej”

 

Marszałek Ortyl dziękował także przedstawicielom Lubelszczyzny,za świetną współpracę przy wspólnym projekcie. 

 

Składam podziękowania za dobre współdziałanie naszych samorządów, ciesząc się, że razem możemy pracować budując silny i trwały fundament funkcjonowania lokalnych wspólnot, wydobywania i promowania ich niezaprzeczalnych atutów oraz przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców, a tym samym tworzenia szans dla rozkwitu naszych Małych Ojczyzn i ich obywateli – podkreślał gospodarz Podkarpacia.

 

Dzięki zrealizowanym operacjom powstałponad 80 nowych miejsc pracy. Ponad 70 operacji miało wpływ na zwiększanie potencjału turystycznego zarówno na terenie Roztocza, jak i Puszczy Sandomierskiej. Powstały między innymi wiaty, parkingi, place zabaw, ścieżki edukacyjne.

 

Ponad 25 działań służyło promocji dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska naturalnego, w tym ochronprzed kłusownictwem. Dzięki środkom z programu wyremontowano urządzenia wodne, kupiono quady, samochody terenowe, drony oraz kamerytermowizyjne. 

 

Kolejnych 20 tzw. operacji pomogło integracji środowiska rybaków i lokalnej społeczności a aż 40 przyczyniło się do wzbogacenia łańcucha dostaw produktów rybactwa, przetwórstwa i handlu. Były to zarówno remonty stawów, linie do przetwórstwa ryb, wędzarnie, budowa i modernizacja restauracji z ofertą produktów rybnych, zakup pojazdów do transportu i sprzedaży ryb.

Galeria zdjęć: