Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. ogłoszonego Uchwałą Nr 517/10872/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  22 sierpnia 2023 r., wpłynęło 8 ofert.

 

Wszystkie złożone oferty spełniają wymogi formalne i podlegają ocenie merytorycznej.

 

Załącznik:

- Lista ofert spełniających wymogi formalne (plik .docx, rozmiar 16,8 KB).