Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” wpłynęło 7 ofert.

 

Wszystkie złożone oferty spełniają wymogi formalne i podlegają ocenie merytorycznej.

 

Do pobrania:

- Lista ofert spełniających wymogi formalne (plik docx, rozmiar 16,1 KB)