Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 530/11171/23 z dnia 9 października 2023 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” ogłoszonych Uchwałą Nr 517/10872/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Do pobrania:

1. Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych (plik .docx, rozmiar 24 KB).