Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Informujemy, że Uchwałą Nr 487/10180/23 z dnia 16 maja 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".


Oferty należy składać w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 16 czerwca 2023 r.

Załączniki:
1. UCHWAŁA - ogłoszenie otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 92 KB)
2. REGULAMIN otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 24 KB)
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (plik docx, rozmiar 30 KB)
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (plik docx, rozmiar 24 KB)