Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 517/10872/23 z dnia 22 sierpnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".


Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji zadania służącego utrzymaniu i poprawie różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo-pastwiskowych poprzez przeprowadzenie działań (np. szkolenia, konferencje, konkursy, wydanie publikacji, promocja w mediach oraz internecie, warsztaty, wyjazdy studyjne itp.) w zakresie:
1) wiedzy o zasobach przyrodniczych, walorach krajobrazowych województwa oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej;
2) podnoszenia świadomości na temat ochrony bioróżnorodności (w tym gatunków zwierząt zapylających);
3) kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa;
4) prowadzenia działań edukacyjnych związanych z ochroną różnorodności biologicznej,
w tym gatunków owadów zapylających oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej;
5) szkodliwości roślin inwazyjnych (w tym barszczu Sosnowskiego) i sposobów ograniczenia ich ekspansji.


Oferty należy składać w terminie do dnia 13 września 2023 r. włącznie.

Załączniki:

1. UCHWAŁA - ogłoszenie otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 23,18 KB).
2. REGULAMIN otwartego konkursu ofert (plik docx, rozmiar 72,22 KB).
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (plik docx, rozmiar 30,23 KB).
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (plik docx, rozmiar 24,45 KB).