Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 08 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w drodze Uchwały Nr 544/11451/23 z dnia 21 listopada 2023 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”, zorganizowanego w 2023 r. w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

W ramach konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” zorganizowanego w 2023 r., na adres Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu wpłynęło 20 wypełnionych ankiet konkursowych, z czego dwie zostały złożone przez laureatów konkursu z 2021 roku i zgodnie z Regulaminem nie podlegały ocenie.

Ankiety zostały przyporządkowane do poszczególnych grup ustalonych ze względu na ilość członków zrzeszonych przez poszczególne Koła.

Każdy z członków Komisji ocenił ankiety zgodnie z punktacją określoną w § 6 Regulaminu Konkursu. Z punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji, została wyciągnięta średnia arytmetyczna, stanowiącą ostateczną ocenę danego Koła.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja Konkursowa wybrała z każdej z ustalonych kategorii po jednym Kole, które uzyskało najwyższą liczbę punktów, wyłaniając tym samym laureatów konkursu, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe 15 Kół Pszczelarzy otrzyma nagrody pocieszenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu na "Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie" w 2023 r.

* kategoria - do 40 członków:
I miejsce - Koło Pszczelarzy Ziemi Łańcuckiej
Nagrody pocieszenia:
Gminne Koło Pszczelarskie w Czudcu
Gminne Koło Pszczelarzy w Czarnej
Gminne Koło Pszczelarzy w Świlczy
Gminne Koło Pszczelarzy w Chorkówce
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Bojanowie

*kategoria - od 41 do 70 członków:
I miejsce - Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu
Nagrody pocieszenia:
Gminne Koło Pszczelarzy w Zarszynie
Koło Pszczelarzy w Nowej Dębie
Koło Pszczelarzy w Wiązownicy
Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jaśle
Rejonowe Koło Pszczelarzy Korczyna
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Nowym Żmigrodzie

*kategoria - ponad 70 członków:
I miejsce - Rejonowe Koło Pszczelarzy w Rzeszowie
Nagrody pocieszenia:
Koło Pszczelarzy w Przeworsku
Powiatowe Koło Pszczelarzy w Mielcu
Powiatowe Koło Pszczelarzy w Stalowej Woli
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Kolbuszowej

Rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Marszłkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów) w dniu 13.12.2023 r. o godzinie 11:30 w sali 212.