Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Informujemy, że w dokumentacji dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP wprowadzono zmiany dotyczące Regulaminu Wyboru Projektów. Zmiana polega na zwiększeniu kwoty alokacji umożliwiającej rekomendowanie do dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, tj. do wartości 211 911 367,94 PLN.

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce „Dokumenty” została opublikowana zmieniona wersja ww. dokumentu.

Zmiany obowiązują od 16.02.2024 r.