Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Zdjęcie budynku w słoneczny dzień.

 


Zarząd województwa podkarpackiego rozdzielił ponad 15 mln złotych w formie dotacji dla gmin i powiatów z regionu na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji a także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów i ich ochrony.

 

Podział tych środków przedstawia się następująco:

 

  • 12,33 mln zł na dofinansowanie zadań dotyczących budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (145 gmin złożyło 268 wniosków ),
  • 3,05 mln zł na dofinansowanie zadań dotyczących budowy lub renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji (13 gmin złożyło 20 wniosków),
  • 24,4 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów (dofinansowanie otrzymały dwa powiaty).

 

Pieniądze przeznaczone na dotacje pochodzą z opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Są to różnego rodzaju opłaty i należności, które samorząd województwa gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym, a potem przeznacza je na wsparcie podkarpackich gmin w zakresie remontów dróg czy renowacji lub budowy zbiorników wodnych.

 

W 2023 r. wysokość dotacji na zadania dotyczące modernizacji dróg dojazdowych dla poszczególnych gmin wynosiła 80 tys. zł lub 90 tys. złotych. Kwota była zależna od wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, jakie zostały zebrane na terenie wnioskujących gmin. Na budowę lub renowację zbiorników wodnych gminy mogły uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł.

 

Dla porównania, w 2022 r. wnioski na drogi dojazdowe złożyło również 145 gmin, które wykorzystały dotację w łącznej wysokości 15,2 mln zł, natomiast z dofinansowania do budowy/renowacji zbiorników retencyjnych skorzystało 10 gmin, które wykorzystały przydzieloną dotację na renowację 15 zbiorników w łącznej wysokości 2,18 mln zł. W ubiegłym roku dzięki wsparciu, które trafiło do gmin udało się wyremontować ponad 92 km dróg dojazdowych i przeprowadzić renowację zbiorników retencyjnych o pow. 4,6 ha.