Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


W dniu 22 marca br. w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, który jest głównym organem wspierającym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej.

Podczas spotkania m.in. omówiono aktualny stan realizacji programów współfinansowanych z funduszy unijnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej oraz zaprezentowano cele polityki spójności na których Polska będzie skoncentrowana wraz z odpowiednio przewidzianą alokacją środków:

  • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa – 12,95 mld euro
  • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa – 21,89 mld euro
  • Lepiej połączona Europa – 15,74 mld euro
  • Bardziej społeczna Europa – 16,64 mld euro
  • Europa bliżej obywateli – 2,42 mld euro
  • Sprawiedliwa transformacja – 3,69 mld euro

Szczegóły posiedzenia na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Komitet do spraw Umowy Partnerstwa zainaugurował działalność - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl).