Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


2 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Wsparcie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy będą mogli zbudować długookresową strategię rozwoju w tym obszarze, nabyć automaty lub roboty i niezbędne oprogramowanie oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników. W efekcie firmy staną się bardziej odporne na zmiany rynkowe. Ponadto, zastosowanie automatów lub robotów oraz systemów informatycznych może umożliwić dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmie:

  • Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w firmie, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji. Na podstawie audytu zostanie opracowana mapa drogowa transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 czyli strategii rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania technologii cyfrowych.
  • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, oprogramowania, usług doradczych i szkoleniowych.

Szczegółowe informacje: https://www.fepw.gov.pl/Strony/Aktualnosci/Na-automatyzacje-i-robotyzacje-firm-Rusza-kolejny-konkurs-dla-przedsiebiorcow-w-programie-Fundusze-Europejskie-dla-Polski-Wschodniej