Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Wprowadzono zmiany do dokumentacji w zakresie instrukcji wypełniania Modelu finansowego będącego załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr FENG.01.01-IP.01-005/23 Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach.

Zmiany obowiązują od 29 lutego br.

Zakres wprowadzonych zmian znajduje się na stronie: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/Strony/Aktualnosci/Aktualizacja-Instrukcji-do-wypelniania-modelu-finansowego-FENG0101-IP01-00523-Sciezka-SMART-Projekty-realizowane-w-konsorcjach