Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego:
Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Barbara Krawczyk - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Małgorzata Pociask - Kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Tomasz Wasielewski - Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas


Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego:

Karolina Bogusz - Dyrektor Biura Wojewody Podkarpackiego

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
Stanisław Kruczek - Radny Województwa Podkarpackiego
Maria Napieracz - Radna Województwa Podkarpackiego
Karol Ożóg - Radny Województwa Podkarpackiego
Wojciech Zając - Radny Województwa Podkarpackiego

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Krzysztof Pec - Osiedlowy Klub Sportowy "Sobniów" Jasło
Lucyna Sobańska - Fundacja Bieszczadzka
Monika Marković - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
Sabina Południak - Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych
Agnieszka Pieniążek - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia
Maciej Dawid Kunysz - Stowarzyszenie "EKOSKOP"
Hubert Sobiczewski - Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Leśne
Izabela Fac - Fundacja Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy
Damian Zakrzewski - LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej