Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie siedzący przy stołach.

 


Autor tekstu: Mateusz Werner, Daniel Kozik
Autor zdjęć: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

Jaki był ubiegłoroczny festiwal, a jak powinna wyglądać kolejna jego edycja – takie między innymi pytania stawiali sobie uczestnicy spotkania poświęconego Festiwalowi Kultury Lasowiackiej. W spotkaniu z operatorami festiwalu udział wzięli – marszałek  Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus.

 

Podczas spotkania przedstawiciele zarządu województwa podziękowali operatorom festiwalu oraz wojewódzkim instytucjom kultury za ich wkład w realizację festiwalu oraz zaprosili do dalszej współpracy przy kolejnej odsłonie tego wydarzenia.

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreśla, że należy pokazywać piękno kultury lasowiackiej i temu właśnie służy ten festiwal:

 

Jesteśmy dumni z piękna kultury lasowiackiej, która przez całe wieki rozwijała się w widłach Wisły i Sanu. Ludzie tu żyjący zawsze byli weseli, twórczy, ale i bardzo pracowici. Ta kultura jest naszym dziedzictwem, które chcemy pokazywać i którym chcemy się szczycić za każdym razem – podkreśla marszałek.

 

Wicemarszałek Ewa Draus również nie szczędzi słów uznania pod adresem ostatniej edycji wydarzenia:

 

Festiwal jest okazją do poznania kultury Lasowiaków, ale też do wsłuchania się w piękno muzyki ludowej, czy posmakowania regionalnych przysmaków przygotowanych z naturalnych produktów. Jestem przekonana, że spotkanie z kulturą lasowiacką jest cennym doświadczeniem dla wszystkich osób, które interesują się kulturą i historią naszego regionu – mówi wicemarszałek Ewa Draus.

 

Uczestnicy spotkania wskazali na dużą wartość oraz potencjał dziedzictwa Lasowiaków we współczesnej kulturze regionu, a także wyrazili potrzebę inicjowania kolejnych działań umożliwiających rozwój tego przedsięwzięcia. Postanowiono również, że Festiwal Kultury Lasowiackiej zostanie na stałe wpisany na listę wydarzeń kulturalnych regionu.

 

II Festiwal Kultury Lasowiackiej odbył się we wrześniu ubiegłego roku. W ramach festiwalu miały miejsce różnorodne wydarzenia prezentujące bogactwo i specyfikę kultury Lasowiaków. Program został przygotowany przez samorząd województwa we współpracy z wojewódzkimi instytucjami kultury, w tym: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Muzeum Okręgowym wraz z oddziałem Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie oraz 10 operatorami. Wśród nich znalazły się: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie – Fundacja PRO ARTE ET HISTORIA, Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku, Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie i Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu.

 

Podczas festiwalu odbyło się 15 wydarzeń w 12 miejscowościach regionu - w Baranowie Sandomierskim, Grodzisku Dolnym, Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Leżajsku, Medyni Głogowskiej, Nowej Dębie, Porębach Dymarskich, Rudniku nad Sanem, Ulanowie, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu. Za przygotowanie oraz koordynację II edycji Festiwalu odpowiadał Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.