Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

W Domu Parafialnym przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Latoszynie, odbyło się spotkanie poświęcone najstarszemu czołgiście Wojska Polskiego – Tadeuszowi Lutakowi. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który uczestniczył w spotkaniu.

Organizatorem była Parafia Najświętszego Serca Jezusa Latoszyn-Dębica oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu: „Ocalmy od zapomnienia”. Tadeusz Lutak ps. „Pancerz”, który dzisiaj ma 106 lat, urodził się w Żarnowej koło Strzyżowa. W roku 1939 r., jako żołnierz wojsk pancernych, brał udział w kampanii wrześniowej. Służył pod rozkazami gen. Maczka. Wzięty do niewoli w okolicach Starego Dzikowa, uciekł z transportu i powrócił do domu. Od 1940 r. działał w konspiracji w Związku Walki Zbrojnej, zdobywając cenne informacje wywiadowcze. Należał do organizacji wywiadowczo-dywersyjnej krypt. „Ruch”, która podlegała inspektorowi rzeszowskiemu AK Łukaszowi Cieplińskiemu.

Marszałek Władysław Ortyl wręczając kapitanowi kwiaty, złożył podziękowania za odważną walkę w obronie kraju, pielęgnowanie historii, a także za działania patriotyczne na rzecz młodych pokoleń. Kapitan Lutak podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami, barwnie opowiadając o wojennych przeżyciach. Odpowiadał również na pytania gości i bawił licznymi anegdotami. Podczas wydarzenia prelekcję wygłosił historyk z rzeszowskiego oddziału IPN - Piotr Szopa, który przybliżył życiorys bohatera wydarzenia.

Tadeusz Lutak od wielu lat angażuje się w edukację historyczną, współpracując z Instytutem Pamięci Narodowej. W lipcu tego roku został odznaczony medalem Pro Bono Poloniae – przyznawanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Za swoje zasługi był też odznaczony: czterokrotnie Medalem Wojska (1948); Medalem Zwycięstwa i Wolności (1968); Krzyżem Partyzanckim (1973); Krzyżem Armii Krajowej (1981); Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1982); KK OOP (1987); Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1993); Krzyżem Armii Krajowej (1998); Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii (2019).

Galeria zdjęć: