Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 24 lutego 2022 r. w formule online odbyło się spotkanie partnerów projektu OUR WAY. Przedstawiciele Lidera projektu (Regionu Murcja) omówili stan realizacji projektu oraz stan przygotowań do złożenia kolejnego raportu zbiorczego do Instytucji Zarządzającej Interreg Europa 2014-2020.

Omówiono także planowaną realizację projektu w kolejnych miesiącach. Ustalone zostały m.in. szczegóły wizyty studyjnej w Regionie Murcja, w której wezmą udział partnerzy z Polski i Irlandii, oraz spotkania Komitetu Sterującego projektem, które odbędzie się w Bułgarii. Szczegóły wizyt studyjnych w Irlandii i Polsce będą ustalane w kontaktach zainteresowanych partnerów.

Projekt realizowany będzie do końca listopada 2022 r.

Więcej informacji o projekcie OUR WAY Interreg Europa