Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 26 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu pn.: „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach”, akronim: SATSDIFACTION.

Uczestników spotkania powitała Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej.

Pan Mariusz Stec – członek personelu projektu (UMWP) przedstawił prezentację dotyczącą zaangażowania Województwa Podkarpackiego w działania realizowane w ramach stowarzyszenia NEREUS.

Następnie Pani Anna Daleka – również członek personelu projektu (UMWP) przedstawiła prezentację ogólnych zasad Programu Interreg Europa 2021-2027.

Kolejna prezentacja dotyczyła najistotniejszych informacji w zakresie celów i etapów realizacji projektu SATSDIFACTON, a przedstawiła ją Pani Olga Janocha – regionalny koordynator projektu.

Pani Dorota Raczak-Jaworska – kierownik Oddziału ds. klimatu, energii i edukacji ekologicznej w Departamencie Ochrony Środowiska UMWP przedstawiła prezentację dotyczącą Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Zmianom Klimatu i Skutkom Tych Zmian z Uwzględnieniem Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Na koniec spotkania zostały przedstawione informacje dot. udziału przedstawicieli Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy w wizycie studyjnej w Wenecji (Włochy) w dniach 28-30 czerwca 2023 r.

Logo projektu SATSDIFACTION

 

 

 

 

 

 

Prezentacja dotycząca zaangażowania Województwa Podkarpackiego w działania w ramach stowarzyszenia NEREUS

 

Członek zespołu projektowego przedstawia prezentację ogólnych zasad Programu Interreg Europa 2021-2027

 

Lokalny koordynator projektu przedstawia prezentację w zakresie najistotniejszych informacji nt. etapów realizacji projektu SATSDIFACTON

 

Prezentacja dotycząca Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Zmianom Klimatu i Skutkom Tych Zmian [...]