Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 24 marca 2023 r. w formule online odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne partnerów projektu pn.: „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Interreg Europa 2021-2027.

Uczestników spotkania powitał koordynator projektu Andrés Muñoz Corbalán.

Następnie wszyscy partnerzy projektu przeprowadzili prezentacje swoich organizacji, przedstawili kluczowe doświadczenia i kompetencje oraz oczekiwania od projektu Greenhealth.

W następnych punktach spotkania przedstawiciel Lidera projektu przedstawił cele projektu i obowiązki partnerów, kolejne działania w projekcie oraz wnioski po warsztatach w Sztokholmie, które odbyły się 14 marca 2023 r.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

logo projektu Greenhealth

 

 

 

 

 

zdjęcie przedstawicieli partnerów projektu Greenhealth - pierwsze spotkanie koordynacyjne

 

Prezentacja Pani Any Tutavac - zdjęcie z lotu ptaka parku leśnego Velika i Mala Petka w Chorwacji

 

Prezentacja Pana Antoniego Jeża - slajd nt. celów jakie chce osiągnąć Województwo rezlizując projekt