Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

mężczyzna przy mównicy

 


„Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju” – pod takim hasłem w Rzeszowie rozpoczęła się siódma już edycja konferencji naukowej, dotycząca szeroko pojętej kwestii polityki energetycznej. Jej gospodarzem jest Politechnika Rzeszowka. W uroczystej inauguracji wziął udział marszałek Władysław Ortyl.

 

To już VII nasza konferencja dotycząca tej tematyki, ale w świetle aktualnych wydarzeń i uwarunkowań stała się niezwykle ważna – powiedział prorektor Politechniki Rzeszowskiej Jarosław Sęp, otwierając obrady.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ponadto: Dainius Kreivys, minister Energii Litwy, wiceministrowie Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Karol Rebenda podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, za pomocą łączy internetowych w konferencji uczestniczył też minister Energii Ukrainy Herman Hałuszczenko.

 

To duże wyróżnienie, że tak ważna konferencja odbywa się właśnie na Podkarpaciu. Kwestie energetyczne zawsze są ważne i priorytetowe, ale w naszej aktualnej sytuacji, nabierają jeszcze szerszego znaczenia, co podkreśla udział gości z Ukrainy i z Litwy. Doceniam fakt, że wśród tematów paneli dyskusyjnych znalazło się odniesienie do postaci Ignacego Łukasiewicza. Przypomnę, że właśnie obchodzimy rok poświęcony temu wielkiemu wynalazcy i naukowcy – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej. Organizatorem jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Celem wydarzenia jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

 

W trakcie konferencji wręczono także Nagrodę im. Ignacego Łukasiewicza w dziedzinie „Bezpieczeństwo energetyczne”. Nagroda została ustanowiona w celu wyróżnienia osób, które podjęły ważne przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Wręczono również Nagrody im. Ignacego Łukasiewicz w Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na „Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd”.

 

Już po raz drugi, konferencja wspierana jest przez Pion Dyplomacji Publicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Jest to jedyna konferencja na Podkarpaciu i jedna z nielicznych w kraju, w organizację której włączyły się struktury Sojuszu.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Na Politechnice o bezpieczeństwie energetycznym

 

Autor tekstu: T.Leyko

Autor Zdjęć: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP