Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


To wielki powód do radości dla nasz wszystkich, bo oznacza bezpieczeństwo dla mieszkańców znaczącego obszaru północy Podkarpacia, a to dla nas sprawa wielkiej wagi – powiedziała Ewa Draus w czasie uroczystości oficjalnego oddania wałów na rzece Trześniówce.

 

Ponad 7,5 km rozbudowanego prawego wału rzeki Trześniówki ma zabezpieczać przed powodzią mieszkańców gminy Gorzyce oraz Tarnobrzega. Inwestycja o wartości ponad 20 mln zł została zrealizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020.

W uroczystym oddani wałów uczestniczyli w Trześni, obok mostu na rzece Trześniówce uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, zastępca prezesa Wód Polskich Paweł Rusiecki, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda oraz samorządowcy: starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek i wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy.

 

To obrazuje skalę inwestycji i pokazuje troskę o bezpieczeństwo mieszkańców tej części Podkarpacia. Pamiętamy, z jakimi skutkami powodzi borykali się mieszkańcy ziemi tarnobrzeskiej. Niejednokrotnie zagrożenie sprawiała woda zarówno na Sanie oraz jego dopływach, takich jak Trześniówka. Dlatego robimy wszystko, by zapobiegać takim dramatom– powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

 

Wicemarszałek województwa Ewa Draus przypomniała, że środki na realizacje tej inwestycji pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a o ich wykorzystaniu właśnie na ten cel zadecydował Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 

Cieszymy się, że mogliśmy naszą decyzją mieć udział w tej ważnej inwestycji. Ponad 20 mln zł z RPO trafiło na realizację tej inwestycji, strategicznej dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tych gmin – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

Dzisiejsza uroczystość związana z zakończeniem kolejnego etapu inwestycji, to wymarzony prezent dla mieszkańców na te nadchodzące święta – podziękował zgromadzonym Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

 

Zakończony projekt "Trześniówka VII" był kontynuacją zakończonego przez Wody Polskie w 2018 roku zadania „Trześniówka V”, w ramach którego wybudowano przepompownię wody oraz zmodernizowano czterokilometrowy odcinek lewostronnego obwałowania Trześniówki. Zakończona inwestycja obejmowała rozbudowę i zabezpieczenie przed filtracją prawostronnego wału Trześniówki na długości 7,6 kilometra. Projekt zapewni ochronę przeciwpowodziową blisko 4,5 tysiąca mieszkańców gminy Gorzyce i Tarnobrzega. Wykonawcą było konsorcjum dwóch lokalnych przedsiębiorstw z Sandomierza: firmy Robson oraz Zakładu Usług Wodno – Melioracyjnych.

Inwestycja była realizowana w dwóch etapach ich łączna wartość to ponad  22 miliony złotych.

To kolejna z inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych przez Wody Polskie w tym rejonie. Łączna wartość wszystkich zadań obejmujących modernizację i rozbudowę obwałowań Wisły, Sanu, Trześniówki i Łęgu przekracza 165 milionów złotych. Rozbudowane i podwyższone obwałowania zabezpieczają łącznie obszar o powierzchni 21,4 tysiąca hektarów, zamieszkiwany przez ponad 34 tysiące osób.

Tekst:. Krzysztof Witek
Kancelaria Zarządu UMWP
Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Tygodnik Nadwiślański