Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji. Ubrana w żółtą marynarkę stoi przed mównicą. Obok tłumaczka polskiego języka migowego. W tle grafika promująca międzynarodową konferencję, która odbyła się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 19 i 20 kwietnia. Elementy grafiki w kolorze żółtym i niebieskim. Na grafice logo programu Dostępność Plus.

 


Autor tekstu: Edyta Terczyńska

Koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej UMWP

 

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób. Z tej okazji w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w dniach 19-20 kwietniaodbyła się międzynarodowa konferencja z okazji pięciu lat funkcjonowania Programu „Dostępność Plus”Spotkanie podsumowujące efekty wdrażania programu otworzyli minister Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

W spotkaniu wziął udział także Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego wraz z koordynatorem ds. dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej w urzędzie marszałkowskim.

 

Najważniejszy cel Programu Dostępność Plus to zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami

 

Dostępność tdostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb wszystkich obywateli, tskuteczna likwidacja barier, jakie stoją przed osobami z różnym rodzajem niepełnosprawności, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować na równi z innymi.Dostępność umożliwia rozwój, dzięki któremu dokonują się zmiany w życiu społecznym.To przede wszystkim empatia, otwarcie na drugiego człowieka, w szczególności tego z niepełnosprawnością.

 

Program wspiera osiem obszarów: architekturę, transport, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, usługi, konkurencyjność i koordynację.

 

Pierwszego dnia konferencji zaproszeni goście poznali historie osób zniepełnosprawnościami. Wszyscy mogli wziąć udział w warsztatach i wysłuchać prezentacji projektów z zakresu dostępności.

 

Drugiego dnia rozmowy toczyły się wokół biznesu. Skupiono się na Europejskim Akcie o Dostępności, inaczej EAA, zakorzenionym w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Rozmawiano o tym, jakie szanse i wyzwania wiążąsię zdostępnością w tym obszarze oraz jaka jest wartość ekonomiczna dostępności. Swoje wystąpieniawygłosili przedstawiciele polskich i międzynarodowych organizacji oraz przedsiębiorcy.

 

Galeria zdjęć: