Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Kolaż zdjęć różnych miejsc i ludzi.

 


Autor tekstu: Sylwia Tęcza 

Oddział promocji Funduszy Europejskich

 

Perspektywa finansowa 2021-2027, w ramach której pierwsze nabory ruszyły w ubiegłym roku rozpędza się na dobre. Ogłoszono już 51 naborów wniosków w wyniku których złożonych zostało 1 611 wniosków o dofinansowanie. Analiza i ocena wniosków wyłoniła finalnie 150 projektów, które otrzymają wsparcie w kwocie ponad 1,4 mld zł. Co jeszcze wydarzyło się w programiew styczniu 2024 r.? Podsumujmy.

 

Budżet 51 naborów wynosi łącznie ponad 4,2 mld zł. Poziom dofinansowania, o które wnioskowano znacznie go przekraczał i wyniósł ponad 6,3 mld zł. Najwięcej, bo aż 795 aplikacji dotyczyło działań współfinansowanych z Priorytetu 7- Kapitał ludzki gotowy do zmian, czyli w dziedzinie odpowiedzialnej m.in. za aktywizację zawodową mieszkańców, integrację społeczną i podnoszenie kwalifikacji. Zainteresowanie funduszami nie słabnie też wśród przedsiębiorców, wykorzystujących środki unijne do rozwijania swoich firm. Do tej pory złożyli oni 428 wniosków w ramach Priorytetu 1 - Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka.

 

Proces oceny wniosków trwa. Dlatego też powyższe dane szybko się zmienią. W comiesięcznym raporcie będziemy te liczby aktualizować i podsumowywać stan realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W programie zagwarantowano dla naszego regionu łącznie ponad 9,8 mld zł. Fundusze te płyną wramach dwóch strumieni. Pierwszy, przeznaczony głównie do wspierania projektów trwałych, inwestycyjnych to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (tzw. EFRR). Jego budżet w naszym regionie wynosi ponad 7,1 mld zł. Drugi ma za zadanie wspierać finansowanie projektów rozwijających zdolności i działania miękkie. To Europejski Fundusz Społeczny Plus (tzw. EFS+). Jego budżet dla naszego regionu wynosi ponad 2,7 mld zł. Oba strumienie tworzą cały program, który w tej perspektywie finansowej oferuje wsparcie w ramach 8 różnych priorytetów: w dziedzinie konkurencyjnej i cyfrowej gospodarki (P1), energii i środowiska (P2), mobilności miejskiej (P3), mobilności i łączności (P4), przyjaznej przestrzeni społecznej (P5), rozwoju zrównoważonego terytorialnie (P6), kapitału ludzkiego (P7) irozwoju lokalnego(P8). Pozostałe dwa priorytety (P9 i P10) dotyczą obsługi programu.   

 

Największe środki bo aż 2,5 mld zł zaplanowano w tej perspektywie dla Priorytetu 7 (P7) Kapitał ludzki gotowy do zmian. Oznacza to, że ogromne fundusze będą przekazane na wspieranie, ochronę i rozwijanie zasobów wiedzy i umiejętności ludzi. Sporo bo pond 2,2 mld zł zostanie wydatkowane na inwestycje w sferze energii i środowiska (P2) oraz na działania wpisujące się w rozwój zrównoważony terytorialnie 1,3 mld zł (P6). Ponadto na działania w zakresie P1 - Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka zabezpieczono ponad 1 mld zł.