Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grafika z napisem "Fundusze europejskie wokół nas"

 


 Autor artykułu: Sylwia Tecza

Departament Promocji Turystyki i Współpraacy Gospodarczej UMWP

 

Rusza konkurs na promocję Funduszy Europejskich poprzez projektzrealizowaneprzez beneficjentów z województwa podkarpackiegoW praktyce oznacza to, że wszystkie firmy, stowarzyszenia i organizacje oraz podmioty i jednostki samorządowe, mające na swoim koncie choćby jeden projekt zrealizowany zRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego mogą aplikować o specjalne środki, dzięki którym zorganizują akcje promocyjneDo zdobycia w konkursie jest nawet 50 tys. złwarunkiem jest złożenie kompletnego wniosku, w którym zostanie opisany pomysł na działania informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich. Wgręwchodzi organizacja różnego rodzaju wydarzeń, w tym konferencji, warsztatówpikników, a nawet produkcja filmu promocyjnego,bądź albumu elektronicznegoCzas na złożenie wniosku jest do 29marca 2023 r. 

 

Zdobądź pieniądze na akcję promocyjną

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które realizowały,bądź realizują projekty w ramach dotychczasowych perspektyw finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. imieniu jednostek samorządu terytorialnego wniosek mogą złożyć ich jednostki organizacyjne. Dane działanie musi się odbyć między 1 maja, a 31 października 2023 r. Włączenie działań w ogólnopolskie Dni Otwarte Funduszy Europejskich (12-14 maja 2023 r.) premiowane jest dodatkowymi punktami. Do rozdysponowania wśród beneficjentów jest 1 mln zł. Czekamy na ciekawe propozycje. Zaproponowane działania oceni komisja konkursowa powołana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Dopuszczalne typy działań to między innymi organizacja bezpłatnych warsztatówkonferencji lub innych działań angażujących społeczność lokalnąopracowanie bezpłatnych publikacji w wersji elektronicznej (w tym albumów, folderów i broszur, czy publikacja materiałów w mediach-informuje Wioleta Rejman, Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w UMWP. 

 

Złóż wniosek i promuj z nami fundusze 

Szczegóły konkursu: „Fundusze Europejskie wokół nas” dostępne są w Regulaminie konkursu. Do pozyskania na pojedyncze działanie jest od 20 do 50 tys. zł. 

Wnioski należy składać przy pomocy formularza zgłoszeniowego,stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs pn. Fundusze Europejskie wokół nas” lub osobiście naKancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczejal. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszówlubprzesłać na adres korespondencyjny jak wyżej. 

 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem konkursowym: Fundusze Europejskie wokol nas