Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Aktualizacja z dnia 7.11.2023 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą nr 540/11326//23 z dnia 7 listopada br. unieważnił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” – nabór I i ogłosił nowy, który trwać będzie od 8 do 17 listopada br.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Stypendium kierowane jest do Studentów studiów lekarskich kształcących się na IV, V lub VI roku, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej, po uzyskania pełnego prawa do wykonywania zawodu. Miesięczna kwota stypendium to 3000 zł brutto.


Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:


1) jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U z 2023 r., poz. 742 t.j.) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

2) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;

3) zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu, na okres pracy:

  1. 2 lata, gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów,
  2. 3 lata, gdy student pobiera stypendium od V roku studiów,
  3. 4 lata, gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.;

4) zobowiąże się do poinformowania Zarządu o odbywanej specjalizacji i podmiocie leczniczym/szpitalu, w którym będzie ona odbywana, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania specjalizacji oraz o odpracowaniu stypendium w terminie 30 dni od dnia zakończenia odpracowania stypendium;

5) zawrze umowę stypendialną.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o stypendium określa Ogłoszenie o naborze wniosków. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 113 telefon: (17) 743 30 66, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Poniżej znajdują się aktualnie obowiązujące wzory dokumentów do pobrania.

Załączniki:


 Artykuły

  1. Wyniki naboru wniosków w ramach programu pn.” Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”