Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

W Przemyślu, a dokładnie w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich, odbyło się doniosłe wydarzenie, które zapisało się w kronikach lokalnej społeczności jako moment szczególnego zaangażowania w rozwój edukacji. Podczas spotkania, które zgromadziło wielu gości, Fundacja Rodziny Czepczyńskich, od lat silnie związana z ideą edukacji na wielu płaszczyznach, przekazała pakiety książek oraz materiałów dydaktycznych z programów "ABC Empatii" i "ABC Ekonomii".

 

W gronie zaproszonych osób znaleźli się: wicemarszałek Piotr Pilch, przedstawicie Fundacji Rodziny Czepczyńskich - fundator Artur Czepczyński wraz z synem Erykiem, prezes fundacji – Damian Kupczyk, doradca fundacji Lesław Tomczak i ekspertka fundacji Irena Ranosz-Talarek, która wraz z Erykiem Czepczyńskim przeprowadziła lekcję pokazową w klasie 1c. Dodatkowo, w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu z Urzędu Marszałkowskiego, dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Krystyna Wróblewska z współpracownikami oraz dyrektorzy siedmiu placówek oświatowych z Przemyśla.

 

Serdecznie dziękuję za to że chcecie Państwu na Podkarpaciu zaprezentować swoją inicjatywę. To jest wielkie wyzwanie, aby zadbać o zdrowie psychiczne młodego społeczeństwa, możemy to wspólnie zrobić, to jest nasza wielka wspólna misja. Liczę na owocną współpracę w tym zakresie z Fundacją Rodziny Czepczyńskich- powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Cieszę się, że udało się zorganizować na Podkarpaciu lekcję pokazową. Chcemy podzielić się z Państwem naszymi działaniami, które czynimy w imię wspierania edukacji, kultury i rozwoju społecznego, abyśmy mogli budować lepszą przyszłość dla młodego pokolenia- mówił Artur Czepczyński.

 

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcji pokazowej, która miała na celu zapoznać pierwszoklasistów z pojęciem empatii wobec osób niedosłyszących, jaką jest Eryk Czepczyński, który jest głównym bohaterem książek. Po zakończeniu lekcji przyszedł czas na główną część spotkania - uroczyste przekazanie pakietów książek i materiałów dydaktycznych. Pan Damian Kupczyk, prezes Fundacji Rodziny Czepczyńskich, zaprezentował idee oraz cele działalności fundacji, podkreślając wagę wszechstronnej edukacji, której celem jest rozwój empatii i zdolności ekonomicznych wśród młodego pokolenia.

 

Fundacja przekazała przemyskim placówkom w sumie 7 pakietów. Każdy pakiet jest kompleksowym zestawem, zawierającym 30 książek "ABC Empatii" oraz 30 książek "ABC Ekonomii", 3 książki dla nauczycieli zawierające scenariusze lekcji i zasady ich prowadzenia, płytę CD z materiałami dydaktycznymi oraz dostęp do szkoleń zdalnych dla nauczycieli.

 

Dzięki zaangażowaniu Fundacji Rodziny Czepczyńskich oraz wsparciu ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego, dyrektorów szkół oraz innych instytucji edukacyjnych, przekazane materiały stanowią cenny wkład w rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży w regionie- podkreślił wicemarszałek Pilch

 

Czepczyński Family Foundation to spełnienie marzeń Justyny i Artura Czepczyńskich. Łącząc dwa światy: biznesu i edukacji, Fundatorzy pokazują, że można, a nawet należy, rozpoczynać edukację ekonomiczną już od przedszkoli. Obecnie działają 2 projekty: ,,ABC Ekonomii” i ,,ABC Empatii”, natomiast trzecią część ,,ABC Emocji” zapowiedział prezes Fundacji Damian Kupczyk.

 

,,ABC Ekonomii”

Autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej dzieci – przedszkolaków (5- i 6- lat) oraz uczniów szkół podstawowych (klas 1-3). Książka zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów. Dzieci, wraz z głównymi bohaterami – Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na nurtujące pytania, takie jak np. czym są pieniądze, skąd się biorą i dlaczego nie z bankomatu? Po co pracujemy i jaki można mieć zawód? Czym jest budżet domowy, co to znaczy oszczędzać, czy też kim jest wolontariusz?

Założenia projektu

 • zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
 • wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne
 • wsparcie merytoryczne i metodyczne rodziców chcących edukować swoje dzieci w zakresie ekonomii i finansów
 • pozyskanie spośród przedstawicieli świata biznesu partnerów, chcących wspierać realizację projektu ABC-Ekonomii i promować edukację ekonomiczną w społeczeństwie
 • nawiązanie owocnej i długofalowej współpracy między przedsiębiorcami a organem prowadzącym placówki oświatowe i samymi szkołami
 • zainspirowanie MEN do modyfikacji i poszerzenia treści, związanych z edukacją ekonomiczną i finansową, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 

,,ABC Empatii”

Projekt, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw. Projekt składa się z książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” napisanej przez Wiktora Czepczyńskiego, Żanetę Kupczyk i Katarzynę Muzykę-Jacheć. Książka jest kontynuacją przygód Zosi i Maksa znanych już dzieciom z „ABC ekonomii…”. Bohaterowie, o rok starsi, jako pierwszoklasiści doświadczają niecodziennych sytuacji, z których wynoszą ważne życiowe lekcje. Poznają kolegów i koleżanki, mierzących się z niepełnosprawnościami i schorzeniami. Nowe relacje i doświadczenia uczą naszych młodych bohaterów empatii i tolerancji.

Dodatkowo w skład projektu wchodzi poradnik metodyczny dla nauczyciela, zawierający praktyczne wskazówki, propozycje zabaw grupowych, karty pracy ucznia czy językowy savoir vivre związany z danym schorzeniem. Wszystkie narzędzia zostały skonsultowane i przygotowane we współpracy z organizacjami społecznymi, specjalizującymi się w konkretnych niepełnosprawnościach czy schorzeniach (m.in. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja AVALON, Fundacja Autyzm UP, Polski Związek Niewidomych).

Założenia projektu

 • pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia
 • wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne
 • niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu
 • uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia
 • kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców
 • wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne
 • wsparcie rodziców i opiekunów zaopatrując ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi
 • nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działających w obszarze niepełnosprawności

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa